Kunstgeschiedeniscursus-lezingen in Martinuskerk Bussloo

Bussloo- In oktober start er in de Martinuskerk van Bussloo weer een nieuwe cursus kunstgeschiedenis. De cursus is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. Deze keer is het thema: Georges Seurat en het pointillisme.

Bijna iedereen kent het pointillisme, een manier van schilderen waarbij het hele schilderij is opgebouwd uit kleurstippen. Deze stijl wordt ook wel divisionisme of neo-impressionisme genoemd. Waarom is dat? Waarom begonnen enkele kunstenaars eind negentiende eeuw opeens met alleen maar stipjes te schilderen? Wie heeft het bedacht en waarom ontstond het juist op dat moment? Deze vragen zijn uitgangspunt voor de nieuwe cursus kunstgeschiedenis die in oktober start.

De Franse schilder Georges Seurat (1859-1891) bedacht deze “wetenschappelijke” manier van schilderen. Zijn schilderijen zullen dan ook centraal staan. Maar ook werken van andere kunstenaars zullen aan bod komen: Paul Signac, Camille Pissaro, Theo van Rysselberghe en Maximilien Luce. Zelfs Vincent van Gogh experimenteerde met de pointillistische techniek, maar zonder de wetmatigheid van Seurat over te nemen. Jan Toorop had zelfs twee keer een korte pointillistische periode in zijn carrière. Kortom deze stijl van schilderen heeft eind negentiende eeuw veel teweeg gebracht.

Aanmelden
Kunsthistorica Iris Maalderink brengt in deze cursus met veel kennis en enthousiasme de werken van de “pointillisten” voor het voetlicht en legt het waarom en hoe van hun stijl bloot.

De cursussen worden gehouden op donderdagavond (aanvang 19.30 uur) en duren ongeveer anderhalf à twee uur, inclusief een (koffie)pauze. De drie lezingen zijn verdeeld over zes weken.

De prijs voor de hele cursus is € 50,- p.p. Een losse lezing kost € 17,50,- . Cursusdata: donderdagavond 26 okt./ 9 nov./ 23 nov.

Aanmelden via: www. sint-martinuskerk-bussloo.org of per tel: 06-28 66 53 18.

woensdag 27 september 2023

Deel dit bericht