Lezing over hulp bij radeloosheid

Twello- Dinsdag 23 oktober 2018 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur in de Bibliotheek Twello. Deze avond is een initiatief van Bezinning & Inspiratie Twello en wordt gesponsord door de Gemeente Voorst.

Wat kun jij doen aan suïcidepreventie?

Deze avond komt Karen Keukelaar, consultant en trainer van de stichting 113 Zelfmoordpreventie in Twello uitleggen wat het belang is van contact maken en een luisterend oor bieden aan mensen die levensmoe zijn. Ze legt uit wat mensen drijft die een einde aan het leven te willen maken. En hoe het gewoon contact houden suïcidale mensen weer kan helpen, zodat ze de kant van hoop en het leven kiezen. Ook zoomt ze in op wat jij – als individu maar ook als organisatie - kunt doen aan suïcidepreventie. Na de pauze is er ruim tijd om vragen te stellen en om hierover in gesprek te gaan.

Soms wordt je opgeschrikt als je hoort dat iemand uit eenzaamheid of radeloosheid niet meer kiest voor het leven. In ons land hebben vorig jaar 81 jongeren tot 20 jaar zelfmoord gepleegd, dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides in een jaar tijd. Deze aantallen zeggen nog niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten. Deskundigen, zoals jeugdpsychiater Jan Mokkenstorm van 113 zelfmoordpreventie, pleiten voor acuut onderzoek. We kunnen naar mogelijke oorzaken kijken zoals de problemen in de jeugdzorg als één van de mogelijke verklaringen; of de schuld zoeken bij Netflix die een serie uitzendt over dit onderwerp. Jongeren zien door meerdere problemen, bijvoorbeeld schulden, eenzaamheid en/of problemen op school geen andere uitweg meer. Er is dan vaak sprake van uitzichtloosheid.

Zelfmoord komt ook relatief veel voor onder mannen tussen de 40 en 65 jaar oud. Het aantal zelfmoorden stijgt landelijk al jaren. Vooral de regio IJsselland steeg in de periode 2011-2014 boven het landelijk gemiddelde uit.

113 Zelfmoordpreventie kreeg 14 miljoen extra overheidssubsidie voor meer gratis hulpverlening en onderzoek zoals betere opvang op de spoedeisende hulp van de intensive care van ziekenhuizen.

De GGD IJsselland start een campagne om het aantal suïcides naar beneden te brengen. Het taboe op het in gesprek gaan over zelfmoordplannen moet eraf om mensen uit hun enorme isolement te halen, hoe ontzettend lastig dat ook is. Ga zonder oordeel het gesprek aan. Laat de ander zich gehoord voelen, misschien kan het de eenzaamheid doorbreken.

Na een soortgelijke campagne in de landen om ons heen ging het aantal suïcides met dertig procent naar beneden. 113 Zelfmoordpreventie geeft voorlichting, workshops en trainingen en werkt actief samen in regio’s. Met GGD’s, ggz-instellingen, wijkteams, huisartsen en andere professionals en ervaringsdeskundigen.

Digitaal aanmelden wordt op prijs gesteld bij bi.twello@gmail.com maar is niet noodzakelijk

Entree € 2,50. Er is een mogelijkheid voor persoonlijke ontmoeting na de lezing om na te praten over dit onderwerp.

woensdag 10 oktober

Deel dit bericht