Masterplan moet helpen van recreatiegebied

Bussloo- Wat voor aanvullende soorten recreatie zou je onder welke voorwaarden willen ontwikkelen in recreatiegebied Bussloo om de kansen van het gebied optimaal te kunnen benutten? Op deze vraag moet het Masterplan Bussloo antwoord gaan geven. Dat wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente Voorst, Bussloo-beheerder Leisurelands en Vastbouw Groep, de eigenaar van het voormalige MOB-complex bij de recreatieplas, hebben gezamenlijk een intentieovereenkomst gesloten. Hun doel is in samenspraak met alle andere betrokken partijen - denk aan omwonenden, de al op of rond Bussloo gevestigde ondernemers, afvalverwerker Attero en dorpsbelangenorganisaties - tot een breed gedragen plan te komen.

Stimuleren

Het Masterplan gaat enerzijds dienen als toetsingskader zodat ondernemers straks kunnen zien waar in het recreatiegebied welke initiatieven wel en niet mogelijk zijn, anderzijds moet het, zo benadrukt beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Paulien Dekker, ondernemers ook stimuleren om met mooie, nieuwe plannen te komen.

Recreatiegebied Bussloo is volgens wethouder Harjo Pinkster in potentie een aantrekkelijk recreatief cluster. “Het mag alleen nog wat meer een regionale aantrekkingskracht krijgen. We willen hier met het Masterplan naartoe op voorwaarde dat het bij het DNA en het landschap van de gemeente past.”

Kees Rutten, directeur bestuurder van Leisurelands, noemt Bussloo ‘een van de vlaggenschepen’ van de negentien recreatiegebieden die zijn organisatie beheert. “Bussloo is een laagdrempelig openbaar gebied waar mensen graag wandelen, fietsen en recreëren. Door er bepaalde dingen aan toe te voegen, bijvoorbeeld voor de doelgroep 18 tot 35 jaar, kan het een echte trekpleister voor de regio worden.”

Logisch geheel

In het streven de recreatieve mogelijkheden in Bussloo te optimaliseren gaat het, zo zegt Rutten, niet alleen om meer en meer. Het recreatiegebied moet vooral een logisch geheel worden met aandacht voor behoud van het natuurschoon (“wij erkennen dat onze gebieden juist zo succesvol zijn door de mooie natuur”). Daaraan kan het Masterplan in Ruttens ogen bijdragen.

“Het is prettig van tevoren te weten wat er wel en niet kan. Dan kun je daar ook beter het gesprek over voeren. Bussloo is typisch een gebied dat van iedereen is, maar dit betekent niet dat ook iedereen zijn zin krijgt”, maakt wethouder Pinkster duidelijk.

Met veel van de betrokken partijen is al overleg gevoerd. Op 6 mei was er een online-informatiebijeenkomst met ruim 70 deelnemers. Hierin kwamen volgens de gemeente kritische maar ook positieve geluiden naar voren. Veel mensen hebben aangegeven ook betrokken te willen blijven bij de vervolgstappen.

Begin van de zomer krijgt de gemeenteraad een kansenkaart voor recreatiegebied Bussloo gepresenteerd als voorloper op het later te verschijnen Masterplan Bussloo. Rutten hoopt dat Bussloo uitgroeit tot een recreatiegebied waar het gehele jaar door veel te doen en te beleven valt.

Ground Zero

In het recreatiegebied hebben normaal gesproken ook geregeld kleine en grote evenementen plaats. Door corona is hiervan al lange tijd geen sprake geweest. Kees Rutten is niettemin vrij optimistisch over de kans dat het grootschalige dancefestijn Ground Zero Festival op 28 augustus kan doorgaan. “Ik heb daar heel veel zin in. En als de organisatie het festival naar een later moment in het jaar moet verschuiven zullen wij daar niet moeilijk over doen.”

woensdag 19 mei 2021

Deel dit bericht