Meld je nu aan voor Cool 2B Fit!

Twello- Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 9-13 jaar met overgewicht of obesitas. Cool 2B Fit probeert zoveel mogelijk kinderen te begeleiden naar een gezondere leefstijl, waarbij drie pijlers centraal staan: bewegen, voeding en gedrag (kwaliteit van leven). De uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de ouders of verzorgers.

De grote kracht van het Cool 2B Fit-programma is de deskundige begeleiding van een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid. Cool 2B Fit is een erkende interventie met een duur van anderhalf jaar en wordt al vele jaren succesvol in andere gemeenten uitgevoerd.

Hoe werkt het?

Binnen het programma is er plek voor 8 tot 10 deelnemers. Cool 2B Fit is vermoedelijk op dinsdag en donderdag van 16.00/16.30 tot 17.00/17.30 uur op de Zuiderlaan 5, Twello (SV Twello). Het sporten gebeurt in een groep en deelname aan het programma is gratis. De organisatie vraagt een borg om deelnemers anderhalf jaar lang betrokken te houden. Verwijzing van de huisarts in niet nodig.

Het programma duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie fasen:

• Intensieve fase (0-6 maanden)

Intensieve begeleiding van orthopedagoog, diëtist, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Twee keer per week sporten in groepsverband

• Sport fase (7-12 maanden)

Twee keer per week sporten waarbij wordt gestimuleerd minimaal één keer zelfstandig te sporten bij een reguliere sportaanbieder

• Follow-up fase (13-18 maanden)

Zelfstandig sporten bij een lokale sportaanbieder. Er is nog wel (online-) begeleiding van de professionals.

De start van de eerste fase staat gepland voor september 2020 maar is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 en het aantal aanmeldingen.

Informatie en aanmelden

Wil je meedoen met Cool 2B Fit Voorst? Meld je hier aan en kies voor team Gemeente Voorst - Twello. Kijk voor meer informatie op www.cool2bfit.nl of neem contact op met Erica Nap (e.nap@voorst.nl).

Team Cool 2B Fit Voorst bestaat uit:

• Erica Nap – sportinstructeur / projectleider (Koepel Sport, Welzijn en Cultuur)

• Rian Havekes – kinderfysiotherapeut (De Boog Fysiotherapie)

• Monique Bolder – diëtist (Verian)

Ellen van de Locht – GZ-psycholoog(Psychologiepraktijk SAMEN)

woensdag 1 juli

Deel dit bericht