Mens en Welzijn Voorst presenteert zich aan Vrouwen van Nu Twello

Twello- Roel Terwijn, bestuurder van Mens en Welzijn Voorst en Judith Zietsma, één van de Consulenten en Ouderenadviseur , vertellen wat deze organisatie te bieden heeft aan de dames van Vrouwen van Nu Twello en de actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn .

Op maandag 17 februari 2020 om 19.30 uur in Brasserie Restaurant Korderijnk.

Mens en Welzijn Voorst is dé lokale welzijnsorganisatie van de gemeente, die zich al decennia inzet voor een samenleving waarin jong en oud, allochtoon en autochtoon, arm en rijk zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun omgeving en blijvend op een zinvolle manier in de samenleving kunnen participeren. Ze heeft hierbij in het bijzonder aandacht voor kwetsbare mensen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van een ander om mee te kunnen (blijven) doen.

Mens en Welzijn Voorst presenteert het ongelofelijke brede palet aan diensten, activiteiten en werkzaamheden voor en door inwoners van de gemeente Voorst.

Er wordt een korte schets gegeven van actuele ontwikkelingen in ‘zorg en welzijn’, de veranderingen in beleid en regelgeving waarmee we rekening moeten houden, hoe Mens en Welzijn hier naar kijkt en hierop anticipeert.

woensdag 12 februari

Deel dit bericht