Moet de randweg om Twello ten koste van Klarenbeek e.o. gaan?

Twello- De Westelijke randweg om Twello houdt de gemoederen bezig. Er is kennelijk iets aan de hand in de gemeente Voorst. Eerst een dubbelpagina waarin geprobeerd wordt uit te leggen waarom die randweg er moet komen (VN 16-12-2020). Afzender: GEMEENTE BELANGEN, LOKAAL, SOCIAAL & ONDERNEMEND. Een week later (VN 23-12-2020) prikt Natuurlijk Twello alle argumenten door en geeft haarfijn aan waarom die randweg er niet moet komen. En al op 18 november lazen we in De Stentor dat Klarenbeeks Belang en Voorster Belang zich zorgen maken over de op handen zijnde sluiting van overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen, en dat dat niet met de belangenverengingen is besproken.

Wat is er aan de hand?
Onder aanvoering van GEMEENTE BELANGEN voert gemeente Voorst campagne voor de aanleg van de westelijke randweg om Twello. Het is correct dat B&W in een raadsvoorstel uitvoering willen geven aan een raadsbesluit uit 2017. Het is ook vanzelfsprekend dat zij dat mede baseren op het door de Raad in november vastgestelde Mobiliteitsplan. Maar het is nieuw en vreemd dat ineens ook het ‘Woon | Werk | Leef plan gemeente Voorst’ om de hoek komt kijken. Het lijkt aannemelijk dat het College dit plan heeft laten ontwikkelen in een ultieme poging ProRail te bewegen tot een aanvullende financiering van het Project Westelijke Randweg. Onder het mom van regionale onderbouwing wordt het zuidelijk deel van de gemeente, rond de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, ineens opgeworpen als een gebied waar knelpunten en problemen opgelost kunnen worden. Knelpunten en problemen die in dat gebied niet herkend worden. Voorgesteld wordt 7 van de daar aanwezige 11 overwegen geheel of gedeeltelijk te sluiten.

Waarom is dit een slecht plan?
Het ‘Woon | Werk | Leef plan’ is een slecht plan omdat het voor het gebied ten zuiden van de A1 juist tegen de gestelde doelen in werkt: het bevordert daar de leefbaarheid niet, het verbetert er de veiligheid niet en het leidt er niet tot betere bereikbaarheid. Als dat de kern van een integraal plan is, dan geldt wat Erik Neuteboom in De Stentor zei: ,,Als Twello een mooie rondweg krijgt, en dat daarvoor onder andere in Klarenbeek zonder overleg overwegen moet gaan sluiten, is dat wel een vreemde verdeling van de lusten en de lasten.’’ Het lijkt er op of het buitengebied het wingewest moet zijn voor Twello.

Onveilige overwegen?
De voorgestelde maatregelen concentreren zich op de overwegen. Logisch, want het doel is een extra bijdrage te verwerven van ProRail. En voor ProRail geldt: De veiligste overweg is geen overweg. Het gaat hier om een enkelspoors lijn waarop 4 keer per uur een trein rijdt met een maximum snelheid van 100 Km/u. Binnen onze gemeente liggen er 3 onbeveiligde overwegen (NABO’s) en 8 met halve overwegbomen beveiligde overwegen (AHOB’s). Bij deze overwegen zijn geen ongevallen bekend, het risicoprofiel is bijzonder laag. Eigenlijk is er alleen een theoretische noodzaak gebruik op te heffen of te beperken. (Ter vergelijking: Apeldoorn-Deventer is dubbelspoors en er rijden ca 15 treinen per uur met een maximum snelheid van 130 Km/u.)

Is dit beleid LOKAAL, SOCIAAL & ONDERNEMEND ?

Lokaal?
Voor het gebied onder de A1 levert het geen bijdrage aan de oplossing van een bestaand probleem. Als het al een oplossing biedt is dat voor een mogelijk probleem in Twello. De uitvoering levert wel lokale problemen op, zie hieronder.

Sociaal?
Twee van de 3 NABO’s vervullen geen functie meer. Voor de overige 5 overwegen waarvoor een beperking of afsluiting wordt voorgesteld geldt dat dat een aanzienlijke ingreep in de sociale structuur van de leefgemeenschap betekent. Buurtgenoten zijn ineens geen buren meer, of kunnen met de auto alleen met een grote omweg nog bereikt worden. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten neemt af. We leven in een tijd waarin we een beroep doen op zelfredzaamheid en mantelzorg…

Ondernemend?
Het gaat hier om een agrarisch gebied met het bijbehorende verzorgende verkeer. Voor landbouwvoertuigen met een lage snelheid van agrariër of loonbedrijf is het maken van een omweg in alle gevallen bedrijfsschade. Maar een belangrijk deel van het verzorgend verkeer vindt ook per (vracht-)auto plaats, ook tussen bederijven. Ook hier is beperking van de bereikbaarheid schadelijk.

Daarnaast heeft het gebied ook een belangrijke recreatieve verbindingsfunctie. Wandelen, fietsen, paardrijden en mennen zijn activiteiten die om een fijnmazig netwerk van paden en wegen vragen. Of het nu met maken van een ommetje betreft, of om de passage van noord naar zuid en tussen Apeldoorn en de IJssel gaat, of om de bereikbaarheid voor recreanten van Bussloo, elke beperking is er één te veel. Het is schadelijk voor de omzet van recreatieve horeca en middenstand.

Het mag duidelijk zijn dat wij nooit een voorstander zijn geweest van de westelijke randweg om Twello. Maar wat wij heel kwalijk vinden is dat deze “verbetering” van de verkeerssituatie in Twello ten kosten zou gaan van de leefbaarheid van Klarenbeek, Voorst en Wilp-Achterhoek. En hoe mooi men dit ook probeert te verbloemen in een rapport. Dit valt niet goed te praten.

Jan van Muyden, PvdA/GroenLinks

woensdag 6 januari 2021

Deel dit bericht