Natuurwerkgroep Voorst plant patrijshaag

Voorst- Op zaterdag 20 maart zijn vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Voorst weer flink aan de slag geweest met plant- en onderhoudswerkzaamheden op landgoed Beekzicht. Dit keer werden twee poelen opgeschoond: achter Camping de Adelaar en in park Beekzicht.

Om de biodiversiteit nog een extra impuls te geven hebben de vrijwilligers hagen geplant voor onder andere de patrijs en is bij beide poelen wilde bijen bloemenzaad gezaaid. Bij de poel in park Beekzicht wordt nog een keverbank gemaakt. Een keverbank maak je door op akkers verhoogde stroken grond aan te leggen die je inzaait met een gras- en kruidenmengsel. Hiermee stimuleer je de ontwikkeling van insecten als loopkevers. Die kevers kunnen niet alleen plagen onderdrukken, ook akkervogels als de patrijs hebben er baat bij. Al deze projecten zijn onderdeel van het biodiversiteitsproject van gemeente Voorst in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en Provincie Gelderland. De natuurwerkgroep Voorst werkt een aantal zaterdagen per jaar in de omgeving van Voorst met mooie natuurprojecten, bijvoorbeeld het onderhoud van het kerkpad Voorst. Wil je ook graag nuttig en plezierig vrijwilligerswerk doen in de natuur? Kom dan eens kennismaken met de natuurwerkgroep Voorst. Neem daarvoor contact op met Marcel Vredegoor op 06-30838282 of mail naar natuurwerkgroepvoorst@outlook.com.

woensdag 31 maart 2021

Deel dit bericht