Nieuw monument in Posterenk onthuld

Posterenk- Afgelopen zondag werd in Posterenk een nieuwe gedenksteen in de molen onthuld. Deze bijzondere eervolle ceremonie vond plaats onder de stelling van de Wilpermolen. Voorzitter Maurits Jansen van de werkgroep “Bevrijding Posterenk” heette iedereen welkom, waarna burgemeester Jos Penninx memoreerde aan Operation Canonshot, en de bevrijding van Posterenk op 13 april 1945.

Frans Pol, bestuurslid Posterenks Belang, vertelde dat bij de bevrijding van Posterenk, in de tweede week van april 1945, zes jonge Canadese soldaten van het Carleton & York regement sneuvelden. Frank Galant, Samuel Glazier Porter, Richard Booth Savage, James Frank Mossey, Harold Gorden Sabean en Frederick Joseph Tait. Deze jonge mannen, ver van huis en haard, gaven hun leven voor onze vrijheid.

Plaatsing gedenksteen
Op 31 augustus 1945, dus enkele maanden na de bevrijding Posterenk en tijdens de verjaardag van Koningin Wilhelmina, werd in de muur van de Wilpermolen een gedenksteen geplaatst als herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis. Dit alles werd destijds geregeld door het Posterenks Oranje Comité.

Met veel respect, warmte en eerbetoon gedenkt Posterenk, sinds 2015 wederom jaarlijks haar bevrijding en staat natuurlijk stil bij de zes gesneuvelden. Bij deze herdenking wordt ook nagedacht over de vraag op welke wijze blijvend invulling gegeven kan worden aan herdenken en stilstaan bij vrijheid.

Het was naar aanleiding van een van de activiteiten van de werkgroep dat twee mannen uit Posterenk het idee kregen om een extra dimensie aan te brengen bij het herdenken van de zes gesneuvelde jonge mannen. De broers Henk en Aart Bessels bezochten in mei 2019 de ere begraafplaats te Holten en stonden daarbij ook letterlijk stil bij de graven van deze soldaten. Daar ontstond het eerste idee om wat extra’s te doen. Op de vraag waarom deze gedenksteen gaf Aart aan, dat Henk en hij graag een blijvende herinnering willen schenken aan Posterenk en bovenal als een gebaar van diep respect en waardering voor de zes gevallen Canadese soldaten. Zoals Aart zei: “ Wij vormen nu de generatie die in tijd gezien het dichtst bij de Tweede Oorlog zit en het is ook onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen dit alles blijven gedenken. Met deze Gedenksteen willen we dat extra benadrukken.”

Live verbinding
In het toenmalige Oranje Comité dat in augustus 1945 ervoor zorgde dat de eerste gedenksteen geplaatst werd, had de opa van Aart en Henk ook zitting. Op de steen staan de namen van de jonge soldaten uitgevoerd in Belgisch hardsteen, gelijk zoals de al bestaande steen en op een soortgelijke ambachtelijke wijze gemaakt. De gedenksteen werd daarna onthuld door Aart Bessels, samen met zijn kleinkinderen. Voorzitter Maurits Jansen en Bestuurslid Jolien van den Elsen ontvingen een erepenning van de Royal Canadian Legion 005. Dit voor het jaarlijks organiseren van de herdenking op 13 april, samen met de werkgroep “Bevrijding Posterenk”.

Heel uniek was de live verbinding die er was vanuit Canada met Dave Hudson, de neef van Luitenant Richard Both Savage, Richard was pas 24 jaar oud toen hij stierf in Posterenk en liet een vrouw en zoontje achter in Canada, die hij nog nooit gezien had. Ook was er verbinding met de Royal Canadian Mounted Police Band uit Canada. De RCMP speelde vanuit Canada de Last Post tijdens de ceremonie in Posterenk.

Boekje vol herinneringen
Maurits Jansen overhandigde zondag het eerste herinneringsboekje “75 jaar Bevrijding Posterenk” aan de heer Evert Jansen. In 2015 waren vele verhalen en foto’s ontvangen van (oud) Posterenkers. De werkgroep en studenten van Hogeschool Windesheim hebben deze foto’s en verhalen samen gebundeld in een prachtig herinneringsboekje “75 jaar Bevrijding Posterenk”. Hierin treft u ook de biografieën van de zes Canadese soldaten die in Posterenk zijn gesneuveld.

Vanaf heden is het boekje voor € 7,50 verkrijgbaar bij Oonk in Twello en bij Indo-Garden, familie De Leau, Enkweg 11 in Posterenk.

woensdag 30 september

Deel dit bericht