Nieuwe aanwinst voor Dorpsverfraaiing

TWELLO-

Dat menigeen de werkzaamheden van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello een warm hart toedraagt bleek weer eens toen er een oproep werd gedaan om het project tractor te steunen. Het afgelopen jaar zijn er middels diverse acties financiële middelen bijeengeharkt om de hoog nodige vervanging van de oude versleten tractor mogelijk te maken. Met name voor de watervoorziening van de talrijke plantenbakken die het dorp rijk is kan men niet zonder een goed vervoermiddel. Diverse sponsoren en vooral particulieren hebben zich van hun goede kant laten zien, de grote doorbraak kwam toen de firma Landbouw- en Industrietechniek Bonhof een flinke duit in het spreekwoordelijke zakje deed. Vorige week vrijdag werd, na het plaatsen van de kerstboom in het centrum, door een aantal medewerkers van de St. Dorpsverfraaiing, de tractor officieel overhandigd.Te midden van de leden Stichting Dorpsverfraaiing Twello neemt voorzitter Frans Jansen de nieuwe tractor in ontvangst van Henri Bonhof (Landbouw- en Industrietechniek Bonhof).

woensdag 11 december

Deel dit bericht