Nijbroek Vooruit is er klaar voor, een flinterdunne ijslaag is al gelegd

NIJBROEK-

Op 11 december houdt de vereniging IJsclub Nijbroek Vooruit zijn jaarlijkse jaarvergadering. De vergadering wordt gehouden in het dorpshuis De Arend in Nijbroek en begint om 20.00 uur. Tijdens de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar Martin Pannekoek en Dennis Bonhof. Tevens is er nog steeds een bestuursfunctie vacant. Dus kom naar de vergadering, de koffie staat klaar. Voor verdere informatie Gerrit Bouwman, telnr.: 0650280670.

In de afgelopen periode is de baan winterklaar gemaakt, er is water op gepompt en zowaar, afgelopen weekeinde lag er al een flinterdunne ijsvloer, net genoeg om sportieve mussen plezier te geven. Zoals ieder jaar is aan de omringende zaken weer het nodige werk verricht. De parkeerplaatsen bij de baan zijn inmiddels gerealiseerd. De afscheiding vanaf die parkeerplaatsen naar de baan is vernieuwd en de entree is een stuk overzichtelijker geworden. Dat werk komt veelal op een betrekkelijk kleine groep enthousiastelingen neer, maar de laatste tijd lijkt het er op dat meerdere mensen die in de omgeving zijn komen wonen zich op termijn graag in willen zetten voor het verrichten van hand en spandiensten. Een mooi gegeven, voor de betreffende nieuwkomers om de mensen uit de omgeving te leren kennen, voor de gemeenschap om hechtere banden te smeden en natuurlijk in de eerste plaats voor de bijna 190 jaar oude vereniging en ijsbaan, die op die manier nog steeds springlevend in de samenleving staan.

woensdag 4 december

Deel dit bericht