Oefening en Stichting huldigt trouwe leden.

Nijbroek- De Christelijk gemengde zangvereniging “Oefening en Stichting” heeft dinsdagavond 11 februari j.l. haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in dorpshuis De Arend en vijf leden gehuldigd. Willie Bonhof – Stegeman, Miep Stegeman – Mekelenkamp, Jannie van Mossel – Berends, Mieke Pannekoek – Vos en Wim van der Snel waren allemaal 45 jaar lid van het koor. Het koor heeft 41 leden, waarvan er 20 uit Nijbroek komen en de andere 21 rond Nijbroek.

Het koor hoopt dit jaar vijf keer op te treden: 2 juni in De Speulbrink in Vaassen, 13 december bij de oecumenische kerstzangdienst in de Vecht en nog drie keer in de Nicolaaskerk van Nijbroek n.l. 12 april, 25 oktober en 25 december. Het koor hoopt volgend jaar, 12 november 2021 haar 85- jarig bestaan te vieren met o.a een concert in de kerk van Nijbroek. De leeftijd van de leden speelt echter een steeds grotere rol in het voortbestaan van het koor. Daarom zijn zij op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin om eens een avond te komen luisteren of misschien wel meedoen, dan wordt u van harte uitgenodigd op een dinsdagavond in het dorpshuis, waar zij repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur. Het koor staat onder leiding van Lucas Dalhuisen en de sfeer in het koor staat op hoog niveau en de opkomst van de leden is uitstekend.

Bijschrift: Zittend v.l.n.r. Willie en haar schoonzuster Miep en staand v.l.n.r. Mieke, Wim en Jannie.

woensdag 19 februari

Deel dit bericht