Oud papier acties vrijwel zeker van de baan!

De vervoerders werken niet langer mee aan de ophaalacties op de zaterdag, waar samen met vrijwilligers van diverse organisaties, maandelijks het oud papier wordt opgehaald. Na december 2018 is dat definitief voorbij. Als reden wordt door de betrokken bedrijven de rijtijdenwet aangehaald. Opmerkelijk, want die wet dateert van april 2007 en is sindsdien niet gewijzigd. Waarom dan nu ‘ineens’ de werkzaamheden staken? Daarbij is er de financiële zorg bij verenigingen, want het einde van het oud papier is een flinke streep door de begroting.

Wethouder Arjen Lagerweij heeft zijn best gedaan aan de onderhandelingstafel als ook zijn er gesprekken gevoerd met andere ophaaldiensten. Wie kan de taken overnemen? Zijn er wellicht vervoerders die samen kunnen werken? Dan is er nog het feit, dat niet alle vrachtwagens hetzelfde laadsysteem gebruiken om de Voorster containers te kunnen liften. Al het speurwerk leverde te weinig op en ieder bedrijf wil dezelfde regels hanteren conform de wet. En wát de wethouder en vrijwilligers er ook van vinden, de vervoerders hebben het laatste woord.

Verenigingen en wethouder hebben de laatste periode een aantal malen met elkaar gesproken. “Het was een constructief overleg waarbij we op een prettige wijze met elkaar hebben gesproken” aldus de wethouder. Samen kijken zij inmiddels naar het jaar 2019. “De subsidies voor het nieuwe jaar blijven gehandhaafd voor de betrokken organisaties” en daarmee haalt Arjen Lagerweij de financiële druk van de ketel, althans voorlopig. Het gaat in totaal om ca. € 50.000,- wat wordt bekostigd uit de financiële middelen voor afval. De vergoeding is globaal wat men de afgelopen jaren ook heeft ontvangen, daarin zit weinig verschil. Het mag in ieder geval niet kostenverhogend gaan werken.

Het nieuwe jaar wordt aangegrepen om verder met elkaar te zoeken naar passende oplossingen. Er liggen nog wat opties op tafel, waaronder het ‘ouderwets’ papier ophalen of op een andere wijze de inzameling op touw zetten. Het bedrijf Circulus Berkel wordt daar mogelijk nog in meegenomen. “Maar we hebben te maken met regelgeving en wetgeving, los van het feit of iets van vroeger nog wel wenselijk is”. Arjen Lagerweij laat ook weten, dat er gekeken gaat worden, of verenigingen/organisaties op een andere wijze geld kunnen verdienen. Kortom, in 2019 wordt er een andere kar in beweging gezet, waarbij de betrokken verenigingen nauw worden betrokken.

woensdag 12 december

Deel dit bericht