Oudheidkundige Kring Voorst organiseert het vijfde historisch weekend

Nijbroek- Op 29, 30 juni en 1 juli is het vijfde historische weekend in het kader van de 200ste verjaardag van de gemeente Voorst.

Nijbroek is een van de oudste polders van de gemeente. In 1328 gaf Graaf Reinald II van Gelre de opdracht tot ontginning van het broekgebied. Nijbroek werd een polder door het graven van weteringen en het aanleggen van dijken, waardoor het ruwe moerasgebied droog kwam te liggen. Nijbroek werd bestuurd door een richter, hij deed ook de rechtspraak en werd bijgestaan door schepenen. De richter was ook dijkgraaf en de schepenen waren polderbestuurders. Vanaf 1810 hoorden ook de dorpen Terwolde en Welsum bij de gemeente Nijbroek met Jacob Dijkhuizen als burgemeester. Op 1 januari 1818 werd bij koninklijk besluit de gemeente Nijbroek opgeheven en met de plaatsen Terwolde, Voorst, Wilp en Twello samengevoegd tot de gemeente Voorst. Het dorp Welsum keerde terug naar Olst.

Voor Nijbroek was dit een zwaar offer na vijf eeuwen zelfstandigheid. Er staat dan ook geschreven: ‘men verzette zich met gaffel en greep’. De geschiedenis lijkt zich in 2018 enigszins te herhalen, de historische grenzen van Nijbroek staan door economische motieven nu ter discussie, onbegrijpelijk voor de inwoners. Nijbroek heeft een rijke historie met haar landschap dat door de eeuwen heen door de boeren is gevormd, alsmede haar waterhuishouding en haar dijken. Als je door de polder wandelt of fietst dan adem je de cultuurhistorie in.

Programma

Een werkgroep heeft voor de historische dagen een enerverend programma samengesteld. Het weekend begint op vrijdag 29 juni om 20.00 uur in het dorpshuis de Arend, de geschiedenis van Nijbroek zal dan centraal staan. De avond begint met een proclamatie en het zingen van het Nijbroeker Volkslied. Ook de historische grenzen komen dan aan de orde. Hans Hermsen geeft een lezing: de geschiedenis van Nijbroek door de eeuwen heen.

Zaterdag 30 juni is er van 10.00 uur tot 16.00 uur eveneens in het dorpshuis een doorlopende fototentoonstelling en een film over Nijbroek. De PKN kerk zet haar deuren open, er zijn drie rondleidingen. Om 10.30 is er een wandeling over het Niebroekerpad en vanaf 12.30 uur kan er worden ingeschreven voor een oriënteringsrit per fiets door Nijbroek. De middag word om 16.00 uur afgesloten met een boerinnencabaret.

Op zondag 1 juli om 14.30 uur is er in de kerk van Nijbroek een historische kerkdienst. Voorganger is Dr. Th.J.S van Staalduine, predikant en kerkhistoricus uit Nijbroek. Thema: eerst katholiek, dan protestant, altijd levend rond de kerk. Aansluitend is er ontmoeting in het dorpshuis.

Zie voor het laatste nieuws en het complete programma: www.okvvoorst200.nl

woensdag 6 juni

Deel dit bericht