Programma van de Nationale Dodenherdenking in Twello op zaterdag 4 mei 2019 ‘GEEF VRIJHEID DOOR’

GEMEENTE VOORST.- Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

Behalve de herdenking van de gevallenen betekent de Nationale herdenking ook bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkomsten vormen zowel een appèl op de individuele als op de collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.

Gemeentelijke herdenking in Twello

De Nationale Dodenherdenking op 4 mei vindt in de gemeente Voorst plaats op gedenkhof ‘t Holthuis in Twello. Omdat de gemeente Voorst uit vele kernen bestaat, is er destijds voor gekozen de gemeentelijke herdenking op dit centrale punt in de gemeente te houden.

Stille tocht

De herdenking wordt zoals ieder jaar voorafgegaan door een stille tocht. De deelnemers aan deze tocht worden verzocht zich op zaterdagavond 4 mei, vanaf 19.00 uur, te verzamelen op het Marktplein te Twello. De stille tocht vertrekt om 19.25 uur.

Programma

19.00 uur Orkest aanwezig op ’t Holthuis

19.15 uur Verzamelen op het Marktplein

19.25 uur Start stille tocht

1. Slagwerkgroep

2. Scouting met krans van het gemeentebestuur

3. Vertegenwoordiging gemeentebestuur en raadsleden, vertegenwoordigin-gen plaatselijke belangenverenigingen, vertegenwoordigingen jongeren met ouders, vertegenwoordigingen uit het verenigingsleven, etc.

4. Overige belangstellenden

Route:

Marktplein – Van Ghentstraat – Dorpsstraat – Binnenweg –

Burgemeester van der Feltzweg – Gedenkhof ’t Holthuis

Tot 19.50 uur Muziekvereniging Excelsior speelt gepaste muziek

19.54 uur Aanvang herdenkingsplechtigheid

Kranslegging door burgemeester

Nationale Taptoehymne onder begeleiding van het orkest

20.00 uur Twee minuten stilte

Wilhelmus (2 coupletten)

Gedicht

Het gedicht van Maureen de Witte, winnaar van de landelijke dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ wordt voorgedragen door Bodée Klomp, winnaar van de Gemeentelijke Nationale Voorleeswedstrijd 2019.

Defilé college

Vervolgens worden bloemen gelegd door vertegenwoordigingen van de plaatselijke belangenverenigin-gen, jongeren, organisaties en/of verenigingen en overige belangstellenden.

Terwijl de muziekvereniging speelt, verlaat de stoet langs het monument het gedenkhof.

woensdag 24 april

Deel dit bericht