Promotie Miranda Rutenfrans-Stupar

KLARENBEEK/TILBURG- Op 29 november is Miranda Rutenfrans-Stupar gepromoveerd aan Tilburg University op een onderzoek naar maatschappelijke participatie van dak- en thuislozen.

Miranda is opgegroeid in Klarenbeek en was leerling van basisschool de Kopermolen. Ze is de dochter van Antoon Rutenfrans en Ans Rutenfrans-Dolman. Beiden zijn van oorsprong Klarenbeekers: Antoon was transportondernemer en is overleden in 2010, Ans woont momenteel in Beekbergen.

Op haar 19e is Miranda ze aan de Universiteit van Maastricht Gezondheidswetenschappen gaan studeren. Ze is getrouwd met Snezana Stupar-Rutenfrans: assistent professor aan University College Roosevelt en samen wonen ze in Tilburg. Met het behalen van haar promotie mag Miranda zich vanaf heden ‘doctor’ noemen. Het onderzoek dat Miranda verricht heeft, draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van dak- en thuislozen.

Het onderwerp dak- en thuisloosheid is de laatste tijd steeds vaker in de media. Zo bleek dit jaar dat het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld is. Dak- en thuisloosheid wordt vaak veroorzaakt door combinatie van problemen, bijvoorbeeld door een scheiding, misbruik van alcohol of drugs en/of het verliezen van een baan. Daarnaast wil de overheid ook toe naar dat alle burgers mee doen aan de samenleving, ook wel ‘participatiesamenleving’ genoemd. Voor dak- en thuislozen is dit niet altijd mogelijk, omdat ze vaak allerlei problemen ervaren, niet geaccepteerd worden door anderen en ze vaak ook geen sociale contacten hebben. Dit betekent dat instellingen voor maatschappelijke opvang werkwijzen moeten ontwikkelen om dak- en thuislozen te ondersteunen bij het toewerken naar maatschappelijke participatie.

Uit het onderzoek van Miranda komt onder meer naar voren dat het helpend is als hulpverleners meer samen aan de slag gaan met cliënten (dus meer gaan ‘doen’) in plaats van alleen maar het ‘praten’ wat nog te vaak wordt gedaan in de traditionele hulpverlening. Daarnaast helpt het ook als instellingen een activiteitenaanbod hebben, dat gericht is op educatie, recreatie en werk, zodat cliënten weer kunnen ervaren hoe het is om met anderen in contact te komen en hoe het voelt om iets nuttigs te doen. Daarbij is het van belang dat vooral gekeken wordt naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Bovendien speelt zelfregie een grote rol. Wanneer dak- en thuislozen meer zelf de regie nemen over hun leven, lukt het beter om weer mee te doen in de samenleving en dat draagt weer bij aan een betere kwaliteit van leven. Hulpverleners moeten hun cliënten dus meer ondersteunen bij het nemen van regie.

Het onderzoek van Miranda bevat praktische aanbevelingen voor hulpverleners van maatschappelijke opvang instellingen. Miranda vindt het van belang om de kennis uit haar onderzoek over te dragen binnen Nederland en het buitenland. Ze heeft de resultaten van haar onderzoek op verschillende congressen gepresenteerd, onder andere in Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië, Hongarije en Nederland.

de verdediging van Miranda Rutenfrans-Stupar (fotograaf: Marjolein Tap van Frans van Aarle Fotografie)

woensdag 8 januari

Deel dit bericht