Robotjes op de Hietweide

Twello-

De kinderen van basisschool de Hietweide zijn al enige tijd bezig met lessen robotisering. Zo programmeerden ze robots, laten ze de robotjes bepaalde routes ‘lopen’ en waren ze creatief aan het bouwen en knutselen. Groep 1 t/m 8 kwam zo op een speelse manier in aanraking met wetenschap, techniek en ontdekkend leren. Groep 8 moest als eindopdracht een eigen stad bouwen (op schaal) met gebouwen, parken, winkels, huizen en wegen. De robot moest vervolgens een bepaalde route afleggen van de ene kant van de stad naar de andere. De eindresultaten waren fantastisch (www.hietweide.nl). Het waren zeer leerzame lessen en iets anders dan rekenen, taal en spelling.

woensdag 28 april 2021

Deel dit bericht