Stichting Welzijn Kerspel Voorst kan verenigingen en stichtingen financieel ondersteunen

Voorst- Stichting Welzijn Kerspel Voorst (SWKV) heeft financiële opbrengsten die ze jaarlijks ten goede laat komen aan stichtingen en verenigingen uit het kerspel van Voorst. Naast Voorst vallen ook Tonden, Empe, Voorstonden, Gietelo, Bussloo en Klein-Amsterdam onder het kerspel. Stichtingen en verenigingen uit het kerspel Voorst die aldaar activiteiten ontplooien en daarbij financiële hulp kunnen gebruiken, hebben de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. De financiële hulp moet gericht zijn op incidentele activiteiten. Aanvragen ter ondersteuning van de exploitatie worden niet in behandeling genomen. Overige voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.

Aanvragen

De aanvraag moet uiterlijk 1 september 2021 in het bezit zijn bij SKWV, bij voorkeur via het genoemde e-mailadres. Het is ook mogelijk de aanvraag af te geven bij het secretariaat van de stichting: Enkweg 42, 7383 CX Voorst.

Het aanvraagformulier kan worden gedownload via onderstaande QR-code of worden opgevraagd bij: stichtingwelzijnkerspelvoorst@gmail.com.

Na de sluitingsdatum (31-08-2021) zal het bestuur van de SKWV de aanvragen in behandeling nemen en beoordelen. Het bestuur bepaalt of een aanvraag wordt gehonoreerd. Medio september 2021 krijgen alle aanvragers een terugkoppeling, al dan niet met een financiële toezegging. Over het besluit van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht