Succesvol ondernemen in de gemeente voorst

Gemeente Voorst- De gemeente Voorst krijgt, net als de rest van Nederland, in toenemende mate te maken met het leven, wonen en werken van statushouders. De impact hiervan is groot; voor de overheden, de (lokale) samenleving en niet in de laatste plaats voor de mensen die hun leven volledig op de kop hebben staan en opnieuw moeten beginnen. Werk en eigen inkomen is essentieel voor goede integratie en de mate van gelukkig zijn. Maar dat betekent ook; werk vinden dat bij je past en niet slechts het hebben van een baan zodat je inkomen hebt. Costart uit Deventer wil juist daarin de gemeenten ondersteunen. Door Jos Bosch

Rex Hendriksen en Mark Leer zijn samen de kartrekkers van het sociale initiatief onder de naam ‘Costart’. Hun kantoren grenzen aan elkaar, waardoor het makkelijk buurten is. Zo is de vriendschap en samenwerking tussen beiden ook ontstaan. We spreken de heren dan ook op de werkplek waar zij alles hebben uitgedacht en voorbereid. De plannen zijn al uitgerold voor de gemeente Hardenberg en daar kan hun project starten. Nu die aanvang is gemaakt, hopen de initiatiefnemers meer gemeenten zover te krijgen om met hen te gaan samenwerken.

Rex en Mark

Rex Hendriksen heeft een wereldwijze bagage in zijn rugzak doordat hij werkte in het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Als matchmaker helpt hij gemeenten en andere organisaties om statushouders te begeleiden naar werk of studie. Mark Leer is digitaal marketeer en dan is het even graven bij de vraag, waar de affiniteit met het werk voor statushouders ligt. Maar de kennis en knowhow op hun beide vakgebieden is de perfecte match. Het samenwerken met statushouders, om te komen tot een vorm van zelfstandig ondernemerschap. En het zichtbaar maken van die werkzaamheden is absoluut essentieel.

De arbeidsmarkt voor iedereen

Kleurrijkheid en culturele diversiteit zijn een verrijking voor mens en werk. ‘Gelijke kansen’ geldt ook voor statushouders. De verrijking die het ons in Nederland kan geven wordt nog maar mondjesmaat benut. Want zodra een statushouder werk heeft, wordt zijn traject als geslaagd beoordeeld. Een soort van zelf je broek ophouden en dan is het goed. Zonde, want worden de capaciteiten maximaal benut? Waar is het leertraject voor jongere statushouders. Welke loopbaankeuze wordt volwassen statushouders voorgehouden? Is een carrière succesvol, wanneer iemand met universitaire studie uiteindelijk als installatiemonteur iedere ochtend dag voor dauw zijn ontheemde gezin moet verlaten?

Zelfstandigheid

Er zijn statushouders die graag de stap willen maken naar zelfstandigheid en zelf een onderneming starten. Van huis uit zijn veel statushouders gewend om met het gezin te ondernemen. Dat is ontzettend lastig wanneer je de kostwinner bent van je gezin in een land, waar je samen een nieuwe toekomst op moet bouwen. Je hebt niet de (financiële) middelen, de te bewandelen wegen zijn soms lastig want hoe zijn de zaken in Nederland geregeld? Waar kun je om advies vragen en wie vangt je op wanneer het mis gaat?

De sociale coöperatie

Rex en Mark willen met hun organisatie Costart de mogelijkheden creëren voor statushouders, dat zij kunnen gaan ondernemen waarbij er een vraagbaak is maar ook een vorm van (financieel) vangnet. Zij weten welke wegen er bewandeld dienen te worden en kunnen de ondernemers in spé de weg wijzen. Daarnaast is het de kracht van de coöperatie om sámen op te trekken. “De leden worden deelgenoot, worden begeleid en ondersteund door elkaar en de krijgen de begeleiding bij het oprichten en runnen van hun bedrijven” aldus de initiatiefnemers.

De coöperatie helpt bij inkoop, huisvesting, bank en belastingzaken én het vermarkten via digitale media. Belangrijke pijlers welke noodzakelijk zijn voor een onderneming, het bewuste vangnet enerzijds en de juiste wegen bewandelen anderzijds. De onderneming van de statushouder wordt daarbij gerund onder beheer van de coöperatie. Gewerkt wordt er aan een Bedrijfs Ontwikkel Programma, er vindt marktonderzoek plaats en net zoals bij iedere onderneming wordt er gekeken naar zichtbaarheid van het bedrijf, hoe het bedrijf op te zetten en op welke wijze klanten de weg naar het bedrijf gaan vinden.

Gemeenten profiteren

Voor het ontwikkelen en uitrollen van deze plannen in de diverse gemeenten is geld nodig. Daarom wil Costart aan tafel met de gemeenten. “De gemeente leert van deze sociale innovatie en het ondernemerschap. Het is een nieuwe manier van werken voor gemeenten en eigenlijk ook wel ‘out of the box’. Maar we wijzen vooral op de vele mogelijkheden omtrent het maatschappelijk rendement.” Het aanbod van Costart past ook goed in de vanaf 1 januari van kracht zijnde inburgeringswet en kan ook gemakkelijk in samenwerking met andere maatschappelijke partners worden opgepakt.

woensdag 19 januari 2022

Deel dit bericht