Taizé viering in St.Martinuskerk

Bussloo- De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo neemt het initiatief om eenmaal per maand in de kerk een oecumenische gebedsviering in de geest van Taizé te houden, te beginnen op donderdag 12 september en verder op iedere tweede donderdag van de maand. De gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap, die haar oorsprong vond in de eerste oorlogsjaren. Broeder Roger Schutz kocht in het plaatsje Taizé, in de omgeving van Cluny, in 1940 een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hijzelf vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij terug in Taizé. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij hem aangesloten, waarmee hij de oecumenische gemeenschap stichtte.

Moment van bezinning

Sinds die stichting komen jaarlijks duizenden jongeren, maar ook ouderen uit heel Europa naar Taizé voor meestal één week van ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen in de Verzoeningskerk voor het gemeenschappelijk gebed, met veel zang en een tijd van stilte. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig gebedsvieringen georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Soortgelijke vieringen beoogt ook de Stichting Sint Martinuskerk Bussloo en daarbij is iedereen van harte welkom. De liturgie voor deze vieringen wordt voorbereid en verzorgd door Ruth Maatman en Hein de Jong. Juist in deze drukke tijden hebben veel mensen behoefte aan een moment van bezinning. Er is een duidelijke breuk tussen gebed en werk. In het gebed ontvangen we de energie die nodig is, om te zorgen dat degenen die wij liefhebben kunnen overleven, de omstandigheden waarin mensen leven te veranderen en de aarde tot een bewoonbare plaats te maken. De viering begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Parochiecentrum onder het genot van een kopje koffie of thee.

woensdag 4 september

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws