Toegangswegen Twello Centrum kunnen worden afgesloten

Twello- In het weekend van 6 tot en met 8 september a.s. is het weer Klompenfeest in het centrum van Twello. Een dorpsfeest wat een beetje uit zijn jasje is gegroeid. Om de veiligheid te waarborgen kan het centrum tijdens het Klompenfeest worden afgesloten en is dan alleen toegankelijk via 5 toegangspoorten. Bij normale omstandigheden is het terrein gewoon bereikbaar.

Mocht het echter te vol raken kan het voorkomen dat de toegangspoorten tijdelijk worden gesloten. Verwacht wordt dat dit kan gebeuren op vrijdag- en zaterdagavond tussen 21.00 uur en 01.00 uur en op zondagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Bewoners van het gebied ontvangen een speciaal pasje waarmee ze, indien nodig, ongehinderd het gebied kunnen betreden. Zij zijn inmiddels per brief geïnformeerd. De toegangspoorten bevinden zich aan het begin van de diverse looproutes.

In geval van nood, (ambulancedienst, brandweer) zijn er 4 nooduitgangen (toegangswegen). De nooddiensten en de organisatie zijn hiervan op de hoogte.

woensdag 4 september

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws