Twello ‘Breidt’ in en uit

Twello- Het dorp Twello staat aan de vooravond van een flink aantal nieuwbouwprojecten. Van de te bouwen appartementen en woningen vallen er 3 locaties in de categorie koop, de locatie aan de Kon. Julianastraat is bestemd voor sociale huurwoningen.

In Twello is er behoefte aan nieuwe woningen en de locaties om dit te realiseren. Deze woningbehoefte is aangetoond in de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek/Primos. De prognoses tonen voor de periode tot 2030 een aanzienlijk tekort in het woningaanbod van Twello. Naast de bestaande planvoorraad zijn er ongeveer 250 extra woningen nodig (plus 100 woningen voor de periode na 2030). Om ook na 2022 aan de woningbehoefte te voorzien, zijn verscheidene locaties in en rondom Twello onderzocht op de haalbaarheid om woningbouw te plegen.

Inbreien door succesvolle bouwvormen

Bouwgrond wordt alsmaar schaarser en duurder. De populariteit voor een (eigen) woning neemt toe en dus is de schaarste op de Nederlandse woningmarkt al enige jaren merkbaar. Er moet dus (snel) bijgebouwd worden. In Twello heeft men het oog laten vallende een aantal locaties die in aanmerking komen om het z.g. Inbreien gestalte te geven.

Door verhuizing van scholen naar een nieuw gezamenlijk gebouw De Fliert, zijn deze locaties vrij gekomen om ontwikkeld te worden voor woningbouw. Ook twee locaties aan het spoor zijn al geruime tijd in beeld.

De Vier Erven

Voor alle vier historische locaties, Erve Frans Hals (voormalige locatie KAJAK), Erve Troelstra (locatie De Oase), Erve Kuyper (voormalige locatie Kruimelkring) en locatie Koningin Julianastraat wordt woningbouw beoogd dat recht doet aan het kwalitatieve woningbouwprogramma van de gemeente Voorst.

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van deze locaties diverse randvoorwaarden opgesteld, deze betreffen o.a. beeldkwaliteit, duurzaamheid, parkeernormen, inrichting van de openbare ruimte, behoud van waardevolle bomen enz.

(FOTO !)

Erve Frans Hals is gepland op de voormalige locatie van onder andere KAJAk. Hier verrijst een speels erf met 14 rijwoningen die worden verdeeld over 2 blokken. Door de groene inrichting van het erf gaat het een smaakvol samenspel worden met de woningen.

(FOTO 2)

Erve De Julianahoeve

Op het weilandje aan de Kon. Julianastraat, waar voorheen enkele paardjes graasden, wordt binnenkort begonnen met de bouw van sociale huurwoningen.

(FOTO 3)

Erve Kuyper aan de Abraham Kuyperstraat, dit belooft een groene beleving, want dit erf is gelegen aan de parkzijde. Hier worden 14 rijblokken in 2 blokken gebouwd.

(FOTO 4)

Erve Troelstra (voormalige locatie De Oase) aan de Troelstralaan, hier komen 12 woningen, waarvan 6 multifunctionele woningen, 4 luxe tweekappers en een vrijstaande woning. Er wordt gebouwd met respect voor de bestaande bebouwing en het reeds aanwezig groen. Ook worden er nog enkele nieuwe bomen toegevoegd.

(FOTO 5)

Luxe patiowoningen ijsbaanweg

Door de sloop van het voormalige Univé pand aan de Ijsbaanweg is er ruimte ontstaan voor de bouw van 7 woningen in het ‘luxe segment’. De exclusieve patiowoningen is en kleinschalig en bijzonder woningbouwplannen de naam La Vida Verde. Een cluster van drie en een cluster van vier patiowoningen krijgen een gemeenschappelijke binnentuin. La Vida Verde biedt exclusief wonen, goede isolatie, energiezuinige installaties en patio’s met veel privacy.

(FOTO 6)

Appartementen nabij station

Het pand hoek Stationsstraat/Veilingstraat staat op de nominatie om afgebroken te worden en daardoor plaats te maken voor nieuwbouw van appartementen.

Aan de Veilingstraat komt een gebouw met 8 appartementen in drie bouwlagen. Aan de Stationsstraatzijde komen 7 appartementen in 2 bouwlagen. Tussen de gebouwen zal een ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd met 24 parkeerplaatsen.

woensdag 19 januari 2022

Deel dit bericht