UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Twello- Op zaterdag 14 januari is mevrouw Dini Velderman-Wijngaards uit Twello koninklijk onderscheiden. De uitreiking vond plaats tijdens haar afscheid als bestuurslid van de Patiëntenvereniging Hoofd Hals. Locoburgemeester Peter Wormskamp van de gemeente Voorst benoemde haar tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dini heeft zich meer dan 20 jaren vrijwillig ingezet voor de Patiëntenvereniging voor stembandlozen(voorheen de NSvG).

Vanaf het jaar 2000 is zij actief betrokken bij de Patiëntenvereniging voor stembandlozen.

Met nimmer aflatend enthousiasme en energie heeft zij zich als secretaris en later als voorzitter ingezet voor de vereniging als geheel, voor het district Deventer in het bijzonder. Zij stond paraat bij bestuurstaken en bij het organiseren van lotgenotencontacten tussen mensen die geraakt waren door hoofd-halskanker.

Door haar jarenlange inzet hebben veel gelaryngectomeerden, hun partners en familie, steun gevonden in het lotgenotencontact.

Tot op de dag van vandaag heeft Dini zich altijd belangeloos ingezet voor de Patiëntenvereniging. Vanaf 2023 legt zij haar langjarige taken voor de patiëntenvereniging neer. Dini heeft zich met haar loyaliteit, humor, enthousiasme en altijd luisterend oor voor lotgenoten op een bijzondere wijze ingezet voor de medemens.

In de jaren ’70-’80 heeft Dini zich ook vrijwillig ingezet. Zij was toen erg actief voor de basisschool de Hagewinde in Wilp. Zij heeft een belangrijke en waardevolle rol gespeeld, zowel voor de schoolgaande jeugd in Wilp, als in haar rol als secretaris van de oudercommissie.

Daarnaast heeft zij zich in diezelfde periode ook enkele jaren vrijwillig ingezet voor de muziekvereniging Crescendo uit Wilp. Haar bijdrage aan de activiteiten voor Crescendo was in die periode belangrijk en droeg bij aan de binding binnen het dorp Wilp en het bestaansrecht van de vereniging en zorgde daarmee voor het levensplezier van de muzikanten en de toehoorders in het dorp.

Mevrouw Velderman-Wijngaards kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.

woensdag 18 januari 2023

Deel dit bericht