Voorster basisscholen starten programma preventie leesproblemen

Terwolde/Gemeente Voorst- Op 14 december hebben wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst en directeur Luuk van Aalst van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel-Berkel de aftrap gegeven voor de inzet van een interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen.

Wethouder Harjo Pinkster bleek bij de aftrap zeer enthousiast over het nieuw ontwikkelde volgsysteem. Niet alleen de methode, ook het vakmanschap van de begeleidende professionals geven hem veel vertrouwen in een goed resultaat en een preventie van taal- en leesproblemen die bij kinderen tot veel problemen in hun toekomst kan leiden. Luuk van Aalst was ook blij dat in de toekomst een grote groep kinderen meer perspectief kan worden geboden tot volwaardig participeren in de maatschappij. De gemeente Voorst heeft subsidie toegekend voor de eerste jaren zodat het samenwerkingsverband Passen Onderwijs IJssel-Berkel en de gemeente het preventieprogramma ‘Bouw!’ samen co-financieren. Met dit programma worden lees- en spellingsproblemen bij leerlingen in groep 2 tot en met 4 eerder herkend en aangepakt. Dit kan leiden tot verlaagde instroom van ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg. Het preventieprogramma draagt ook bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid. De aftrap vond donderdagmorgen vanaf 11 uur plaats in de openbare basisschool De Bongerd in Terwolde.

Breed gedragen initiatief vanuit het onderwijs

De 16 reguliere basisscholen in de gemeente Voorst hebben gezamenlijk de subsidieaanvraag voor het preventieprogramma ingediend. Aanleiding is vooral het hoge aantal kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie op de scholen. De intern begeleiders van alle Voorster basisscholen zien allemaal de toegevoegde waarde van het programma waarmee zij nu gaan werken.

Preventie van laaggeletterdheid en verlaging ernstige dyslexie

Bouw! Is een computerondersteund leerprogramma dat op de basisschool wordt ingezet. Met dit programma is wetenschappelijk aangetoond dat leesproblemen met ruim 60% afnemen. De verwachting is dat hierdoor ook het percentage leerlingen met ernstige dyslexie lager zal worden. Doordat problemen op lees- en spellingsgebied met dit programma eerder onderkend worden, kunnen andersoortige leerproblemen en problemen op sociaal – emotioneel vlak mogelijk worden voorkomen, zoals het ontstaan van onzekerheid en faalangst bij het kind. De inzet van het programma draagt daarnaast bij aan de preventie van laaggeletterdheid doordat het leesproblemen vroegtijdig opspoort en aanpakt.

woensdag 20 december

Deel dit bericht