Wat ons betreft is het een JA! voor Entente Florale Europe!

Voorst- Het was een prachtige zomerdag, stralende zon en niet te warm. “We wisten niet hoe het beter zou moeten, alles was goed!” aldus Ben Roeterd, die de dag nog eens beschrijft waarop de 10-koppige jury van Entente Florale Nederland de gemeente Voorst bezocht. Samen met een tiental mensen vanuit de organisatie in de gemeente, werd lopend, fietsend en met de bus een vakkundige impressie gegeven van onze groene gemeente.

Een jaar van voorbereidingen

“Vele mensen zijn een jaar bezig geweest om alles te doen dat mogelijk was.” Wethouder Hans van der Sleen is trots en vol lof over alle medewerkers, belast met de organisatie, groen, infrastructuur, cultuur, historie, ruimtelijke ordening, milieu, de buitendienst, duurzaamheid, communicatie en participatie. Het wordt tijdens het gesprek ook duidelijk; deelname aan Entente Florale 2018 is meer dan alleen ‘dat beetje groen’. “Het is een moment om te kijken; waar sta je. Het is een bevestiging van hoe je het doet en dat wil je graag eens van een ander horen,” aldus wethouder van der Sleen.

De dag van de jury

Gemeente Voorst is beoordeeld op alles wat met de openbare ruimten heeft te maken. De komst van de jury is tot in detail voorbereid. Hoe wordt de dag ingedeeld, waar gaat men naar toe en hoe plaats je alle te beoordelen items in het programma. Zo was er een indrukwekkende wandel- en fietstocht in- en rondom Twello, werd met een bus onder meer de Bandijk tussen Twello en Terwolde bekeken en was er een kennismaking met de gebruikers van De Kruidentuin. “Mensen hebben daar hun dagbesteding en de jury had een leuk contact met de gebruikers. Het is een mooi voorbeeld van integratie. Hoe kunnen mensen in deze wijk functioneren, er is verkoop van producten en De Kruidentuin heeft zelfs meegewerkt aan de beplanting in de wijk!” Ben Roeterd – senior groen, natuur en landschap – is nog steeds even enthousiast als de dag van de beoordeling.

Gemeente Voorst van reactief naar proactief

De jury is van mening, dat gemeente Voorst reactief werkt en adviseert om (nog) meer proactief aan de slag te gaan. Hans van der Sleen: “proactief zit in onze genen, zo is onze cultuur in de gemeente Voorst. Maar het kan altijd beter.” Als voorbeeld noemt Hans van der Sleen het beschikbaar stellen van beukenhagen in de nieuwbouw. “Wij bieden de hagen aan, maar de verantwoording voor verzorging ligt bij de burger.” Zo is er meer groen in de wijk ontstaan en zijn veel schuttingen verdwenen. De wethouder spreekt van een mentaliteitsverandering en de gemeente Voorst wil mensen graag enthousiasmeren. “Je legt het aan, je betaalt de kosten en je ziet dat het perfect werkt. We dragen op deze manier ook bij aan het milieu!”

Samenwerken met burgers

In het verleden was er de gemeente die zaken in gang zette en deze ook controleerde. “Participatie wordt steeds belangrijker,” aldus Ben Roeterd. Naar zijn mening zal er in de toekomst nog veel meer vanuit de burger worden gewerkt. De buurt heeft een idee, de gemeente pakt het gezamenlijk op en in goed overleg met elkaar worden de ideeën omgezet in concrete plannen en ook uitgevoerd. Samenwerking is er echter niet alleen met burgers, maar ook met deskundigen, instanties en bedrijven. “Stel dat er een nieuwe wijk wordt aangelegd, waar liggen dan de zwaartepunten en wie moet wat doen? De gemeente hoeft het niet allemaal zelf te doen. Er is ontwikkeling van bouw maar ook die van natuur en landschap. Je huurt architecten in en werkt samen met bedrijven die het kunnen inpassen.”

Erfgoed en cultuurhistorie

De jury benoemt de visie en werkwijze van de gemeente Voorst op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie en spreekt daarover zeer positief. Sterker nog, in de samenvatting staat zelfs ‘bijzondere waardering’. Een prachtige opsteker! Het project Nieuwe Wezeveld laat zien, hoe een oud gebouw wordt behouden en opnieuw wordt ingepast binnen de verdere ontwikkeling van de omgeving. Ben Roeterd kent veel mensen in de buitengebieden, spreekt ze persoonlijk, kent de namen, de gezinssamenstelling, de wensen, ideeën en uit te werken plannen. “We hebben ook te maken met gebieden, die niet van de gemeente zijn. Toch zijn er doelstellingen, er moet beplanting komen.”

Over landhuis en landgoed

Een ander sterk voorbeeld van landschapsontwikkeling is het project, landgoed Nieuw Bellinkhof (www.nieuwbellinkhof.nl). Daarbij is samengewerkt met stichting IJssellandschap, deels grondeigenaar. Het reeds gebouwde huis is het hoofdhuis, er worden nog drie woningen gebouwd. Het landgoed is zo’n 20 hectare groot en de opbrengst door verkoop van de woningen is gebruikt voor de ontwikkeling van het landschap.

Kinderen en takkenbossen

In het juryrapport is ook plaats voor ‘gezonde leefomgeving en recreatie’. Er was een tijd, dat er speeltoestellen dienden te worden geplaatst, waarbij we ons allemaal nog wel de ‘wipkip’ kunnen herinneren. In de huidige ontwerpen voor recreatie is het thema juist ‘natuurlijk bewegen’. Boomstronken, klimtouwen, groen, kinderen die zelf hutten kunnen bouwen. Vroeger werden er kant en klare producten geplaatst, nu liggen er takken om zelf wat te maken. “Op een aantal scholen is al het een en ander ontstaan, bijvoorbeeld op De Vecht, in Voorst en bij de Brede school De Fliert in Twello. Natuurlijke uitstraling van schoolpleinen, kinderen laten ervaren, zoals zand, water en warme grond.” Ben Roeterd vervolgd, dat het de bedoeling is, dat ook de provincie dit gaat stimuleren.

Vijfhonderd bomen om uit te delen

Gemeente Voorst werkt progressief mee aan veranderingen en uitbreiding van het groen. Wanneer burgers ideeën hebben voor het opknappen van bijvoorbeeld heggen, houtwallen, singels, ook voor hun eigen gunst of voor plant en dier – dus niet alleen voor de gemeente – dan wil gemeente Voorst daar graag aan meewerken. Hans van der Sleen; “we gaan proberen om met burgers in gesprek te komen. We hebben vijfhonderd bomen beschikbaar gesteld om in eerste instantie uit te delen. Doe iets voor het milieu, klimaat, vogels, planten, dieren. Het is een stukje bewustwording, enthousiasmeren, je kan zelf op je eigen gebied heel veel doen.”

De groene verovering van Europa

De vele voorbereidingen hebben haar vruchten afgeworpen. Het cijfer 8,1 is erg hoog en een bijzonder mooie waardering voor een gezonde groene gemeente Voorst. Maar daar blijft het niet bij, er is geen sprake van stilstand nu deze prijs eenmaal is gewonnen. De proactieve genen gaan verder, er zijn nog veel ideeën en er worden nieuwe plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Kennis, participatie, enthousiasme als ook een brok zelfvertrouwen, nu duidelijk is dat gemeente Voorst een goede en gezonde weg is ingeslagen. De heren van der Sleen en Roeterd lonken naar Europa. De winnaar van ‘goud’ mag namelijk deelnemen aan de internationale competitie van Entente Florale Europe! Ze hebben er zin in. En het team? Ongetwijfeld nét zo enthousiast. Naar verwachting zullen we vóór het jaar 2019 weten, of gemeente Voorst klaar is voor het grote Europa!

woensdag 17 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws