Weerstand tegen plannen kabinet om minimumloon en AOW te ontkoppelen

Twello- De plannen van het nieuwe kabinet om het minimumloon en de AOW te ontkoppelen stuiten op grote weerstand in de samenleving. Wij als VVD-Liberaal 2000 hebben dat uiteraard ook gemerkt. Hoewel wij hier strikt genomen, als lokale partij voor de gemeente Voorst, niet over gaan, vinden wij het wel belangrijk om duidelijk te maken dat wij als fractie en bestuur de zorgen delen.

Wij sluiten ons dan ook volledig aan bij de oproep aan de Haagse politici afkomstig van de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 om deze plannen in te trekken. De koopkracht van ouderen staat door het langjarig niet indexeren van de pensioenen al veel te lang onder druk.

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn in principe een lokale aangelegenheid, maar wij begrijpen dat mensen zich geroepen voelen ons aan te spreken op ontwikkelingen in de Haagse politiek en dat moedigen wij aan! Wij als VVD-Liberaal 2000 hebben immers de mogelijkheid om uw zorgen richting Den Haag te communiceren.

Wij zien het uitdrukkelijk als onze taak om niet alleen lokaal, maar ook op landelijk niveau op te komen voor de belangen van de burgers van de gemeente Voorst. Dat hebben we destijds luid en duidelijk gedaan toen het over vliegveld Lelystad en de impact op onze gemeente ging en dat zal nu niet anders zijn. Uw stem is immers onze opdracht, ook richting Den Haag!

Verder willen we alle fracties in onze gemeenteraad oproepen zich aan te sluiten bij dit initiatief zodat we gezamenlijk een krachtig signaal kunnen afgeven.

Namens fractie en bestuur VVD-Liberaal 2000

woensdag 19 januari 2022

Deel dit bericht