Welsum bruist (weer) van de activiteiten

Welsum- Bij de start van het nieuwe jaar kijkt Plaatselijk Belang, samen met het Dorpshuis (en de daarbinnen actief zijnde verenigingen en clubs) graag even vooruit naar het nieuwe jaar. Er staat weer van alles op stapel in dit kleine hechte dorp voor Olstenaren, “aan de overkant”.

Wat staat er op stapel?
Een kleine greep uit die activiteiten die gepland staan in de eerste maanden van het nieuwe jaar: iedere 2e donderdagochtend van de maand staat er een spelletjesochtend voor ouderen op de planning in het Dorpshuis. Op die ochtenden is het repaircafé in het dorpshuis ook weer bemand. Je kan dus met je kapotte apparaat aankloppen bij een paar deskundige techneuten.

Verder staat op zondag 15 januari het zogenaamde Besturentoernooi op het programma. De besturen van de in Welsum actieve verenigingen en clubs treden die middag tegen elkaar in het strijdperk. De rest van het dorp is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Op 11 februari staat de “Nacht van Welsum” op de rol. Die avond en klein stukje van de nacht wordt er door zoveel mogelijk teams recreatief tegen elkaar gevolleybald. Iedereen die zes mensen op de been kan krijgen is van harte welkom om mee te doen (meer info: www.welsum.com)

Op 11 maart is er live muziek in het dorpshuis met als thema: de sixties. En op vrijdagavond 24 maart houdt de videoclub Welsum 700 nog éénmaal een filmavond.

Dan is er ook nog de inmiddels nieuw bemande activiteiten commissie van SV Welsum die leuke bijeenkomsten voor kinderen organiseert : op 24 februari bingo voor kinderen, op 25 maart de zogenaamde flessenactie enzovoorts. Een hele agenda tot aan de schoolvakantie staat al gepland.

Zijn er dan, zo na de coronaperiode, helemaal geen zorgen over vrijwilligersinzet en het levendig houden van het dorp? Ja die zijn er zeker wel.

Dorpshuis ‘De Bongerd’

Hett dorpshuis, dat al 42 jaar het kloppend hart van Welsum vormt, heeft de nodige continuiteitsproblemen. Welsum is nl. zelf verantwoordelijk voor de exploitatie en dat is in de laatste jaren een steeds grotere uitdaging geworden. Zeker na de twee coronajaren, waar een ieder zich noodgedwongen veel op eigen erf terugtrok.

Een vaste beheerder is er sinds anderhalf jaar niet meer. Daarom is er een interim beheer groep gevormd. Die bestaat uit 6 personen, en die worden weer ondersteund door vrijwilligers voor bar, schoonmaak, onderhoud, opbouw enzovoorts. Maar het woord ‘interim’ zegt het al. Het bestuur hoopt op nieuwe impulsen voor het dorpshuis en daarmee ook op een definitieve invulling van de exploitatie.

Nieuwe impulsen

Vorig jaar is een initiatief gestart om samen met ‘Vers Bestuur’ naar vernieuwing op zoek te gaan. Inmiddels heeft een clubje enthousiastelingen dit initiatief omarmd: Zij nodigen heel Welsum dan ook van harte uit op zondag 29 januari in het dorpshuis samen te komen. Onder het genot van een hapje, drankje met muzikale omlijsting kan er die middag samen ‘gedroomd’ worden over de toekomst van Welsum en haar ‘huiskamer’.

En, “last” maar zeker niet “least” wordt er in Welsum door vrijwilligers vanuit Plaatselijk Belang hard gewerkt aan het plan dat Welzorgsum heet. Na de Kerstdagen zijn de definitieve plannen voor het realiseren van een appartementengebouw op de plek van het oude schoolgebouw/de oude brandweerkazerne door de gemeente Olst Wijhe ter inzage gelegd. Mensen kunnen daarop gedurende zes weken hun zienswijze (vóór of tegen de bouwplannen) indienen bij de gemeente.

De club die bezig is met het verder uitwerken van de plannen rondom Welzorgsum, een complex dat bedoeld is om het mogelijk te maken dat ouderen uit Welsum ook hun laatste jaren in de eigen, vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen, hoopt dat er verdere geen vertragende stappen worden ondernomen. Door het realiseren van deze appartementen blijft Welsum leefbaar voor zowel jong als oud. Immers, ouderen maken op deze manier ook woningen vrij voor jongeren. Die doorstroming is broodnodig om zowel de basisschool, het dorpshuis als de (sport-)voorzieningen op peil te houden. Spannende tijden dus voor Welsum!

woensdag 11 januari 2023

Deel dit bericht