Wethouder en schrijfster bezoeken basisschool Hagewinde

Wilp- Bij basisschool De Hagewinde in Wilp werd afgelopen vrijdag de Kinderboekenweek en de Dag van de Duurzaamheid ingeluid door de Voorster schrijfster Christine Algera en wethouder Harjo Pinkster.

Dat milieu en duurzaamheid een steeds belangrijker gegeven wordt mag duidelijk zijn. Steeds meer wordt er bij een ieder op aangedrongen hierbij stil te staan en actie te ondernemen. Met dit gegeven togen schrijfster Christine Algera en wethouder Harjo Pinkster naar basisschool De Hagewinde in Wilp om voor groep 5 en 6 het boek: ‘Stella en Stinky en de plastic soep’ ten doop te houden en het belang van een schoon milieu nog eens te benadrukken.

Namens de gemeente Voorst bood wethouder Harjo Pinkster de school een exemplaar van het boek aan. Alle basisscholen in de gemeente Voorst ontvangen een exemplaar van het boek voor in hun schoolbibliotheek, zodat alle basisschoolkinderen op een speelse manier meer leren over natuur, milieu en duurzaamheid.

De in Voorst woonachtige Christine Algera schreef het kinderboek ‘Stella en Stinky en de plastic soep’. Dat wijst kinderen op een speelse manier op de groeiende hoeveelheid afval in zee. Christine is van huis uit bioloog, heeft bij Greenpeace gewerkt en is begaan met natuur, milieu en duurzaamheid. Met dit boek wilde ze kinderen, daar begint het, inspireren de aarde en oceanen schoon te houden. Een zwaar onderwerp, maar met het kinderboek brengt ze het speels over.

De Kinderboekenweek wordt jaarlijks georganiseerd met als doel dat kinderen meer aandacht besteden aan het lezen.

Ademloos werd er door de leerlingen geluisterd naar schrijfster Christine die enkele passages voorlas uit haar boek ‘Stella en Stinky en de plastic soep.

woensdag 13 oktober 2021

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws