Zuiveringsconcept Waterfabriek Wilp aangetoond

Wilp- Heel schoon water en een toekomstbestendige waterzuivering. Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch Water Refinery hebben met een proefopstelling de werking van het nieuwe zuiveringsconcept van de toekomstige Waterfabriek Wilp aangetoond. Door rioolwater te scheiden in plaats van biologisch te zuiveren worden grondstoffen onttrokken uit het rioolwater; een zuiveringsproces waarbij geen broeikasgassen vrijkomen. Met het schone water wordt de Twellose beek gevoed. Dit past geheel in de visie van het waterschap en biedt kansen voor de toekomst om bijvoorbeeld lokaal droogte tegen te gaan.

“Dat het concept werkt, wekt vertrouwen voor de toekomst”, zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe. “Het is een belangrijke stap in de transitie naar een volledig circulair waterschap in 2050. Het winnen van duurzame energie en grondstoffen is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de waterhuishouding in ons gebied. De vertaling van de proefopstelling naar een volledig draaiende circulaire waterfabriek vraagt nog wel verdere optimalisatie en doorontwikkeling. Samen met onze partners, marktpartijen en kennisinstellingen, blijven we hier aan werken.”

Proefopstelling Wilp
Op de rioolwaterzuivering van Terwolde draaide van mei 2019 tot juni 2020 een proefopstelling met een uniek en innovatief zuiveringsconcept. De proef heeft waardevolle informatie opgeleverd over de kwaliteit van het gezuiverde water, het energieverbruik, de kosten, de betrouwbaarheid van de installatie en de omvang van de reststromen. Aangetoond is dat met het fysisch chemisch scheidingsconcept het gezuiverde water van uitstekende kwaliteit is, medicijnresten vergaand worden verwijderd en grondstoffen zoals cellulose en stikstof uit de reststromen kunnen worden gewonnen. Ook maakt dit zuiveringsproces bacteriën overbodig waardoor er in het proces geen broeikasgassen worden uitgestoten. Het energieverbruik en de operationele kosten zijn wel hoger dan bij een conventionele zuivering. Dit blijft binnen de door het waterschap gestelde voorwaarden.

Optimalisatie en onderzoek
Er zijn ook punten ter verbetering. De pilot wijst uit dat we de reststromen uit het proces kunnen halen, maar dat we nog verder onderzoek moet verrichten naar hoe we deze stroom geconcentreerder kunnen maken en de stroom verder kunnen ontrafelen in afzonderlijke stoffen. Ook wordt in de volgende fase onderzocht hoe de kosten verlaagd kunnen worden.

De volgende stap is het vertalen van de resultaten naar een definitief ontwerp voor de waterfabriek. Dit ontwerp wordt vervolgens gefaseerd gebouwd. Zo kan stapsgewijs de hoeveelheid te verwerken rioolwater worden opgevoerd van 2,5 naar 50 en uiteindelijk naar 150m3 per uur. Dit biedt de mogelijkheid om het zuiveringsconcept nog verder te optimaliseren tijdens de realisatie. Iedere dag werken we eraan hoe het slimmer en beter kan. En dat doen we samen met partners. Het waterschap werkt in dit project nauw samen met Dutch Water Refinery (Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV), Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA), Aquaminerals, Gemeente Voorst, Attero en Schoneveld Breeding. Het project ontvangt financiële steun uit het LIFE programma van de Europese Unie.

woensdag 23 september

Deel dit bericht