Voorlopig geen extra kosten Klompenfeest

donderdag 18/12/14

TWELLO. - Het Klompenfeest in Twello hoeft, in ieder geval voorlopig, nog geen extra geld uit te trekken om leges te betalen. Het aanvragen van een vergunning zou in 2015 geen €500 kosten maar €3266,55. Liberaal 2000, VVD, CDA, PvdA/Groenlinks namen hier stelling tegen. De partijen stelden voor de tarieven van 2014 te handhaven en alleen een inflatiecorrectie van 1,5% door te voeren. Ondanks dat wethouder Vrijhoef (D66) tijdens de gemeenteraadsvergadering nogmaals benadrukte dat de nieuwe legesverordening..


lees verder

Aangepaste tijden vuurwerk afsteken

donderdag 18/12/14

TWELLO. - Om de overlast en risico's van vuurwerk verder te verminderen is het voortaan verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. De wijziging van de afsteektijden heeft als doel dat oudejaarsdag overdag weer een normale dag wordt waarop mensen ongehinderd de publieke ruimte kunnen betreden en consumenten die legaal vuurwerk willen afsteken ook nog voldoende tijd hebben om dit '..


lees verder

Nieuwbouw Beekzicht vordert zichtbaar

woensdag 17/12/14

TWELLO - Op de hoek van de Karel Doormanstraat en de Duistervoordseweg, net buiten het centrum van Twello vordert de bouw van nieuwbouwproject Beekzicht aanzienlijk. Tijd voor een feestelijk moment. ..


lees verder

Hartelijk welkom voor 'nieuwe' staatsburgers

woensdag 17/12/14

TWELLO - Burgemeester Jos Penninx had maandag de eer een tweetal inwoners van de gemeente Voorst het Nederlanderschap nationaliteit toe te kennen. Alvorens Penninx het officiële Nederlanderschap uitreikte aan mevr. Kantima Parivanta en mevr. Teresita Engcoy, ging de burgemeester nader in op de rechten en plichten die de benoeming inhoudt. Ook moest er door de 'nieuwe' Nederlanders een verklaring van verbondenheid worden afgelegd: "Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, ..


lees verder

Echtpaar Huisman geniet na zestig jaar huwelijk nog steeds

woensdag 17/12/14

TWELLO - Het is een kwestie van geven en nemen’’, vat Henk Huisman (82) uit Twello het succes van zijn huwelijk samen. Al zestig jaar is hij gelukkig met zijn vrouw Gerrie (81). ,,Je moet op elkaar kunnen rekenen, er voor elkaar zijn.’’ Samen met wethouder en oud-buurjongen Hans van der Sleen, stond het echtpaar stil bij het diamanten huwelijk. Het feest werd later voortgezet in gezelschap van kinderen, kleinkinderen en goede vrienden...


lees verder

Openstelling De Nijenbeek blijft punt van discussie

woensdag 17/12/14

TWELLO - Over openstelling van De Nijenbeek op landgoed De Poll wordt verhit gediscussieerd door gemeenteraad, college en belanghebbende partijen. Wat het college betreft, wordt de ruïne niet in 2015 maar vanaf 2016 opengesteld. Werkgroep De Nijenbeek is het hier niet mee eens. Gisteravond voerde de gemeenteraad een debat over deze kwestie. ..


lees verder