Coöperatie Polder Nijbroek krijgt unanieme steun gemeenteraad Voorst

Nijbroek- Het initiatief voor de realisatie van het zonneveld komt volledig vanuit de bewoners van Nijbroek, die zich graag inzetten om op kleine schaal energieprojecten te realiseren, welke passend zijn binnen het landschap dat Nijbroek kenmerkt. De plannen kunnen worden gekoppeld aan een ander prachtig project; Plan 26. Dat betreft een kleinschalig woonproject waarbij de woningen zijn bestemd voor (nieuwe) Nijbroekers. Diverse werkgroepen zijn actief rondom de toekomst van Nijbroek. Een prachtig voorbeeld van een werkwijze welke voor meerdere dorpen in de gemeente Voorst van toepassing zou kunnen zijn. Door Jos Bosch

Maandagavond 29 november boog de gemeenteraad zich voor een finaal debat over de vraag, of de lening aan het plan Nijbroek al dan niet verstrekt kon worden. Tijdens een eerder online Ronde Tafel Gesprek waren er al weinig kritische kanttekeningen vanuit de raad. ‘Burgerinitiatief waarin de gemeente nu eens kan participeren en die participatie wordt nog gewoon aangeboden ook’ aldus CDA. Voorts werd een eerder project in Klarenbeek genoemd, waar de participatie er in aanvang niet was. ‘We zijn blij dat er goed naar de initiatiefnemers is geluisterd en dat er lokaal samen is opgetrokken.’

Geen lening maar garantstelling

Het is overigens niet zo, dat de lening door de gemeente Voorst wordt verstrekt. De gelden zijn afkomstig van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), bij hypotheekgevers/huiseigenaren wel bekend vanwege bijvoorbeeld de starterslening. Onder meer omdat de coöperatie nog te kort bestaat, kan deze feitelijk niet aan alle voorwaarden van de SVN voldoen. Daarmee is het lastig om een financiering te krijgen, terwijl geld nodig is voor de nodige voorinvesteringen.

Nijbroek als koploper voor andere dorpen

‘Een mooi voorstel vanuit het dorp Nijbroek. Een koploper wat dat betreft, hoe je om moet gaan met zulke trajecten. Een dorp als Nijbroek verdient alle steun’ aldus VVD-Liberaal 2000. Ze noemen het een pilot die de gemeente Voorst heel veel kan brengen voor de andere dorpen. PvdA/Groen Links vindt het initiatief een fantastisch voorbeeld zoals het in de Voorster Energie Strategie is bedacht. ‘Initiatieven moeten in de dorpen plaatsvinden, we hebben onze lessen betaald, geleerd en fantastisch hoe Nijbroek het opgepakt heeft. Verder roemt de partij de wijze waarop de gemeente heeft geschakeld, ondersteund en begeleid. ‘Laat dit navolging krijgen!’

‘De aanvraag voor de lening en dit raadsvoorstel zijn wee prachtige stappen voor de coöperatie Polder Nijbroek en de betrokken inwoners’ aldus D66. ‘Waar deze gemeente begonnen is met grootschalige zonnevelden, is door de ervaring en overleg dit proces op initiatief van Nijbroek tot stand gekomen.’ Volgens Lijst Arend geven de inwoners van Nijbroek aan hoe het moet en dat moet navolging verdienen, ook voor wat betreft de participatie.

Gelukkig met alle lof vanuit de raad

Wethouder Wim Vrijhoef kan natuurlijk alleen maar blij zijn met zoveel steun vanuit de raad. ‘Ik denk dat we met alle lof vanuit de raad alleen maar erg gelukkig kunnen zijn. Het college was ook erg tevreden dat we medewerking konden verlenen aan dit initiatief’ aldus de wethouder. Verder roemt hij de creativiteit welke is toegepast. Hij wijst er wel op dat het niet automatisch betekent dat dit voor andere dorpen ook zo zal gaan. Kortom, de boodschap aan andere initiatiefnemers is daarmee helder; niet op je lauweren rusten en wees alert v.w.b. de plannen.

De gemeenteraad stemde vervolgens unaniem in met het voorstel van het college. Daarmee komen de plannen voor Nijbroek met grote stappen dichterbij en tevens is dit een grote winst voor de gemeente Voorst betreffende de energie strategie.

woensdag 8 december 2021

Deel dit bericht