De rafels van de randweg

Twello- Hoe de randweg Twello verworden is tot een prestigeproject op kosten van de burger. Èn hoe een ander pikant dossier vervlochten wordt met de Randweg

De ultieme prijs: betaald door CDA Voorst

De randweg Twello speelt al 40 jaar. En dat is lang.

Met het coalitieakkoord van 2017 lag er een opening om deze noot te kraken.

Hier zaten wat betreft CDA echter enkele duidelijke voorwaarden aan vast. Eén daarvan was de financiering. Geen onnodige verplichtingen aangaan die tot in lengte van dagen als een last richting burgers zou gaan.

Dat ging echter wel gebeuren. Van een inschatting van 5 miljoen euro werd redelijk makkelijk doorgeschakeld naar 8 miljoen. Dat was voor CDA Voorst een brug te ver. Zo ga je niet met groen of de portemonnee van de burger om.

Het ècht opkomen voor de burger had zijn prijs, de ultieme politieke prijs. Zonder veel omhaal is CDA Voorst door Gemeentebelangen en D66 uit de coalitie gezet.

Muurvast. Het project, niet het verkeer.

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Er zijn nieuwe stikstofregels. Daarom rijden we overdag maar 100 op de autosnelweg. Covid-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. De gevolgen zijn groot. Burgers merken dit elke dag. Ook is het verkeersaanbod anders geworden. Meer thuiswerken maakt dat met de auto naar het werk, niet persé noodzakelijk is. Kortom minder verkeer. Wellicht zelfs blijvend. Wat doet dat voor het verkeersaanbod van Twello?

Ook het besef van het koesteren van je cultuurlandschap met de daarbij behorende natuur is toegenomen. Niet “zomaar” kappen als het niet nodig is.

Niet onbelangrijk is de financiële paragraaf. Waar kortgeleden nog sprake was van een bedrag van 8 miljoen als bijdrage vanuit de Gemeente Voorst zijn we nu al opgeschoven naar de 10 miljoen. Het geld is “goedkoop”. Klopt. Voor nu. Maar wat doet de rente over 10 jaar? En weet dat je ook terug moet betalen. Een bedrag van 10 miljoen euro lenen levert gedurende 40 jaar een jaarlijkse verplichting op van ruim € 304.000,-. Dit berekend met een rente van 1%. Veel geld voor een Gemeente die aangeeft dat het nu al hangen en wurgen is.

Vervlechting van projecten brengen als “luisteren naar”

In het dossier Randweg is een package-deal gemaakt met Pro-rail. Zij hebben hun targets. Die zijn gebaseerd op het verhogen van de veiligheid van oversteekplaatsen over het spoor. Dit vertaalt zich in het sluiten van véél spoorwegovergangen. De Gemeente Voorst komt hierin tegemoet. In ruil voor een tunnelbak voor de Randweg gaan er diverse overwegen dicht. Omdat ze onveilig zijn. Althans als je statistieken vanaf de jaren ’80 tot nu toe gebruikt. Er is nu echter één overgang die tóch open mag blijven. Die van de Dernhorstlaan. Voor fietsers en voetgangers. Toevallig een overgang die ook in de plannen voor Twello Noord, waar het ook al niet lekker loopt met het luisteren naar de burger, wordt genoemd als fietsersovergang. Is hier sprake van “luisteren naar de burger” of het rechtbreien van een foutje in het realiseren van dit bestemmingsplan?

woensdag 5 januari 2022

Deel dit bericht