Grootschalig zonneveld Terwolde van de baan!

De vlag mag uit! Het voornemen van LightSource BP kan naar de prullenbak. Een jaar lang heeft een klein comité, geleid door onder meer Lies Holstein en Geert Dijkhof, gestaag gewerkt om het voornemen van tafel te krijgen, dat er een grootschalig zonnepark zou worden gesitueerd aan de Ossenkolkweg tussen Terwolde en Welsum. Daarmee is geen einde gekomen aan de ontwikkelingen van zonnevelden, want de trein van de Voorster Energie Strategie (VES) dendert voort. Maar een pas op de plaats en in goed overleg met inwoners en bestuurders op weg naar een betere inpasbaarheid van het beleid op de duurzame gronden van de gemeente Voorst.

Multinationals lijken op rooftocht door Nederland, op zoek naar gronden om aldaar groots uit te pakken middels winstgevende zonneparken. Een win-win, zo lijkt het. Grondeigenaren ontvangen serieus geld om hun bedrijf te beëindigen, wat vaak al de intentie van de eigenaar is. Vervolgens zorgt de ontwikkeling van de grootschalige zonnevelden voor het behalen van doelstellingen op gemeentelijk en landelijk niveau. Verliezers zijn er echter ook, meer dan gedacht. Omwonenden van de zonnevelden zien hun omgeving en uitzicht drastisch veranderen, er vindt intense inbreuk plaats op het woongenot, woningen dalen in waarde en eventuele eigen plannen kunnen niet meer worden uitgevoerd.

Maar er is meer verlies. “De gemeente Voorst bestaat voor 80% uit nationaal landschap. Daar dien je dus voorzichtig mee om te gaan” aldus Lies Holstein. Zij en Geert Dijkhof ontmoetten elkaar twee jaren geleden tijdens een informatieavond, georganiseerd door PvdA/GroenLinks. Een avond waar het thema energie centraal stond en de wijze, hoe de ontwikkelingen te organiseren met de doelstelling van de gemeente Voorst als leidraad.

Lies Holstein neemt later de uitnodiging van Geert Dijkhof aan, om samen een volgende bijeenkomst bij te wonen op initiatief van gemeente Voorst en Dorpsbelangen Terwolde. “Gemeente Voorst behoort tot 1 van de 8 nationale landschappen in Gelderland, landelijk zijn het er 21. Die landschappen zijn waardevol. We zijn niet tégen zonnevelden, maar willen het op de juiste manier inpassen.”

Lightsource BP had in 2018 haar plannen al kenbaar gemaakt waarbij al snel bleek, dat deze grote reus op geen enkele wijze interesse had in een ander geluid dan die van hen zelf. Sterker nog, de boodschap van de aanwezigen tijdens een bijeenkomst in 2019 met omwonenden en vertegenwoordigers van belangenverenigingen was letterlijk ‘wij hebben geen boodschap aan jullie!’

Daarna vinden er gesprekken plaats met Plaatselijk Belang Nijbroek, Plaatselijk Belang Welsum en Dorpsbelangen Terwolde. Collectief ondertekenen zij een brief, gericht aan de gemeenteraad en inhoudende, om pas op de plaats te maken en géénszins mee te werken aan de plannen van grootschaligheid door Lightsource BP.

Het is februari 2020 wanneer het comité, onder aanvoering van Lies en Geert, een gesprek voert met de verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij. Op 2 maart wordt er ingesproken tijdens een Ronde Tafel Gesprek in het gemeentehuis van Voorst. Er wordt ingegaan op een raadsvoorstel, waarin grootschalige zonnevelden nog steeds optioneel zijn. Dit alles in het kader van de VES en de Regionale Energie Strategie (RES). Uiteindelijk resulteert dit in een gezamenlijk amendement van PvdA/GroenLinks, VVD/Liberaal2000, Lijst Arend en Fractie Suelmann. De hoofdzaken uit dit amendement; gemeente Voorst dient de regie in eigen hand te houden, accepteer geen hogere opgave qua energiemaatregelen dan andere gemeenten en nu al voorsorteren op twee grote zonneparken is een onduidelijk signaal naar inwoners en eventuele investeerders.

Maandag 20 april vond de eerste online raadsvergadering plaats. Het amendement wordt na een kleine aanpassing, door vrijwel de gehele gemeenteraad gesteund. “Het begrip grootschalig is verdwenen, men gaat in de komende tijd alleen voor kleine, in de praktijk ca. 2 hectare grote zonnevelden voor ons gebied. Landschappelijk goed ingepast en plannen welke ten goede komen aan lokale participatie. We hebben daarbij telkens gerefereerd aan het voorbeeldproject in Nijbroek”. Wat kan het strijdbare duo verkondigen aangaande Terwolde? “Voor Terwolde hebben we gepleit voor ca. 10 ha. in totaal. We zullen zien hoe die 5 velden er gaan komen. Ook hier zal corona-vertraging optreden. Het overlegproces met de gemeente loopt nog verder door dit jaar.” Ook de belangenvereniging zal betrokken blijven bij de verdere ontwikkelingen, maar vooralsnog zal grootschaligheid tot het verleden behoren.

woensdag 17 juni 2020

Deel dit bericht