Praktijknetwerk Toekomstgericht Telen

Regio- Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de regio IJsselvallei en wil je meer weten over natuur inclusief telen van alternatieve gewassen, zoals luzerne, veldbonen of mengteelten? Meld je dan aan voor het Praktijknetwerk Toekomstgericht Telen. Het praktijknetwerk wordt begeleid door Arjen van Buuren, adviseur en akkerbouwer in de Achterhoek met praktische ervaring op het gebied van natuur inclusief telen.

Telen op natuur inclusieve wijze
Er is steeds meer aandacht voor het telen van alternatieve (eiwitrijke) gewassen als vervanger van krachtvoer van ver én om de kringloop te sluiten. Ook in het kader van het nieuwe GLB staan toekomstgerichte gewassen in de belangstelling. Daarnaast komt steeds meer de vraag naar voren hoe een goede opbrengst te behalen zonder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, en hoe een perceel beter bestendig gemaakt kan worden tegen droogte. Het praktijknetwerk Toekomstgericht Telen gaat in op al deze vraagstukken.

Deelname praktijknetwerk
Ben je al bezig met het telen van andere gewassen, of wil je er nog mee beginnen? Gedurende het seizoen organiseren we vijf bijeenkomsten. Je krijgt ondersteuning bij het opstellen van je teeltplan, tips voor natuurlijk omgaan met onkruid en plagen, juist bodembeheer en verwerking van de teelt in je rantsoen. Heb je buiten de bijeenkomsten dringende vragen dan kun je die 1 op 1 stellen aan Arjen via de app en rechtstreeks. Eigen bijdrage is 50 euro.

De eerste bijeenkomst is op 22 november, van 10.00 – 14.30 uur, aanmelden vóór 20 november aan via lisa@happyland.nl.

Organisatie en informatie
Het Praktijknetwerk wordt georganiseerd door Arjen van Buuren, Heidi Uenk en Lisa Kievits (Happyland) in het kader van het programma Samen Leren voor Natuurinclusieve Landbouw in de Stedendriehoek, ondersteund door de gemeenten Voorst, Apeldoorn en Brummen, en Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Voor meer informatie neem contact op met Heidi Uenk op 06-53345889.

woensdag 15 november 2023

Deel dit bericht