Speeltuin- en buurtvereniging in Terwolde viert 75-jarig jubileum

Terwolde- Het is kort na de tweede wereldoorlog, wanneer het initiatief wordt genomen tot het oprichten van een buurtvereniging op De Wiek, een buurtschap aan de zuidkant van Terwolde. Geld is er niet, groots uitpakken is er eveneens niet bij, maar de mate van verbondenheid is groot. Nu, in het jaar 2020 en 75 jaren later, is die onderlinge band veel verder uitgebreid. Uitbundig vieren zit er wederom niet in, maar het verenigingsbestuur van deze bijzondere buurtschap hoopt met het boek toch een feestelijk geluid te laten horen.

Van moestuin tot afvalplaats

Een grasveldje naast een moestuin, veel meer is de huidige speeltuin van De Wiek in 1945 niet. Maar men is inventief en om gelden te genereren worden de producten uit de aangrenzende moestuin, waar vele vrijwilligers druk mee zijn, verkocht om de verenigingskas te spekken. Geld is immers schaars bij de meeste mensen. Door de jaren heen vinden er uitstapjes plaats door het gehele land en zijn er activiteiten op het terrein op De Wiek. Wanneer eind jaren ’60 de ontmoetingsplek ten onder dreigt te gaan door achterstallig onderhoud en afvaldump, wordt de koers gewijzigd.

Speeltuin en renteloze lening

Het toenmalige bestuur besluit dat het roer om moet. Er wordt besloten om loten te gaan verkopen en van de opbrengst worden in Deventer bij ‘Wijk 16’ speeltoestellen aangeschaft. Voorts ontvangt De Wiek 50 gulden als renteloze lening van de firma Stokking. De speeltuin kan worden voorzien van een omheining en de moestuin wordt omgetoverd tot voetbalveld. De lening wordt keurig afgelost, men krijgt zelfs subsidie en het terrein wordt sindsdien netjes onderhouden.

Handen tekort voor alle activiteiten

Het bestuur en de organisatie hangen momenteel op vrij weinig mensen, zo laten voorzitter Cor Leenstra en bestuurslid Eveline Vinke weten. Het bestuur bestaat uit vijf personen en er zijn twee vacatures. Voor de overige werkzaamheden kan een beroep worden gedaan op een aantal andere Wiekbewoners, want de vereniging is actief. Driemaal per jaar wordt De Wiekkrant uitgegeven, er is een kindercomité dat activiteiten organiseert en De Wiek+ is er voor oudere mensen die thuis zitten en in de wintermaanden regelmatig bij elkaar op de koffie komen. Jaarlijks is er het WieKkamp voor de lagere schooljeugd, waarbij de speeltuin wordt omgedoopt tot een heus jongerenkamp. En uiteraard was er het jaarlijkse Paasvuur.

Het jubileum

We maken een sprong naar het jaar 2020. De Wiekkrant maakt melding van een Wiek-Jubileum-Feest-weekend in juni van dit jaar. Het niet doorgaan daarvan behoeft geen enkele uitleg. Achter de schermen is echter al ver van tevoren begonnen met het samenstellen van een uniek boek. Een huzarenstukje waarover Eveline Vinke de regie heeft gevoerd en het leeuwendeel van het werk op haar schouders heeft genomen. Alle bewoners kregen een vragenlijst in te vullen over bijvoorbeeld de historie van hun woning, de voormalige bewoners, maar ook konden ze leuke anekdotes over het wonen op De Wiek aanleveren.

‘Van de Molen tot de Noteboom’; ut Wiekboek

Vrijdagmiddag 20 november jl. werd het prachtige kleurrijke verhalenboek gepresenteerd en overhandigd aan in eerste instantie de sponsoren, te weten burgemeester Jos Penninx, Lars Kamperman Leferink namens Rabobank Apeldoorn e.o. en Wim Bijsterbosch namens IJsselbosch foundation. Jurgen Pijpker kreeg, als gastheer van Stichting Terwoldse Molen, eveneens een exemplaar aangeboden. Sponsor Dianne Bannet was niet aanwezig. Na de uitreiking bij de molen volgde, begeleid door de klanken van de Rembrandt van de fa. Jan van Eijk Draaiorgels, een rondgang over De Wiek, waarbij iedere bewoner een exemplaar van het boek kreeg overhandigd.

woensdag 25 november 2020

Deel dit bericht