Toekomst voor dorpshuis Terwolde: het is nu of nooit!

Terwolde- ‘Dit is de kans om een ongelukkige stap van 10 jaar geleden te corrigeren en om té langslepende problemen op te lossen.’ Het is een deel van de boodschap die bestuurslid Louis Boon van de Accommodatie Stichting Terwolde (AST) uitspreekt tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van maandag 3 juni jl. in het gemeentehuis. Ondanks dat de oplossing binnen handbereik ligt, lijkt met de haven in zicht het schip opnieuw te stranden. Door Jos Bosch

Het is nu of nooit en daar zijn álle betrokken partijen het over eens. Stichting Archipel, OBS de Bongerd, bestuur AST en bestuur Vereniging Dorpsbelangen Terwolde praten al jaren met elkaar over oplossingen, waarvan het laatste jaar zeer intensief.

De geschiedenis in een notendop

Zo’n tien jaren geleden koos de gemeente Voorst ervoor, om vanwege nieuwbouw van de school en financiële crisis, de ruimtes in het dorpshuis beschikbaar te stellen voor onderwijs. Een zeer ongelukkige keuze, zo bleek al snel. Het aantal leerlingen groeide flink, in tegenstelling tot de prognose, waardoor het gebruik van dorpshuisruimte al snel regel werd in plaats van uitzondering.

En omdat onderwijs voorrang heeft op alle andere zaken, konden veel dorpse activiteiten niet of niet meer doorgaan, bleven nieuwe initiatieven liggen en raakten dorpshuisgebruikers in toenemende mate gefrustreerd doordat hun geplande activiteiten té vaak geen doorgang hadden. Het AST-bestuur deed wat het kon voor de gebruikers maar het was vechten tegen de bierkaai.

Projectleider en tekeningen

Dankzij een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van november 2023 komen er in sneltreinvaart gebeurtenissen tot stand. Er wordt door de gemeente een projectleider aangesteld die samen met beleidsmedewerkers en de zgn. stakeholders opties en plannen maakt. Een architectenbureau wordt ingeschakeld en eind maart 2024 worden de eerste schetsen gepresenteerd aan enthousiaste en hoopvol geïnteresseerden.

Dorpendeal

Al in 2019 werd de provincie betrokken in de plannen, mede door Corona kwamen de ontwikkelingen tot stilstand. Het traject voor de zgn. Dorpendeal is hervat en lijkt succesvol. De provincie is enthousiast over de thans voorliggende plannen, er kan € 400.000,- beschikbaar worden gesteld maar voorwaarde is een bredere inzetbaarheid van de gelden.

Daarvoor zijn partijen aangehaakt en in goed overleg en samenwerking met gemeente Voorst is het projectplan ‘Dit is Terwolde’ tot stand gekomen. De plannen voor een molenschuur, de ambities vanuit de kerk om met open deuren in de samenleving te staan, aanbouw van de basisschool, verbouw van het dorpshuis voor meer multifunctionaliteit én een cultureel plan vanuit Dorpsbelangen dat gericht is op álle inwoners van Terwolde.

De financiering

Juist daarop dreigt het projectplan stuk te lopen. Want ‘de deal’ is, dat wanneer de provincie financiert, gemeente Voorst ook gaat bijdragen. Maar het geld kan maar eenmaal worden uitgegeven, er liggen meerdere prioriteiten binnen de gemeente en er is sowieso een tekort aan middelen om álle plannen die voorliggen, te kunnen financieren dan wel uit te voeren.

De gemeenteraad is aan zet

Daarin was wethouder Rosmarijn Boender zeer duidelijk toen ze tijdens de RTG door gemeenteraadsleden werd bevraagd. Er zijn opdrachten die bij wet moeten worden uitgevoerd, maar daarna en daarnaast moet de gemeenteraad prioriteiten stellen en dus ook aangeven of zij de soap rondom het dorpshuis van Terwolde na 10 jaren wederom middels een cliffhanger seizoenen laat voortduren of er een happy end aan gaat geven.

Een grote groep betrokken burgers én stakeholders was aanwezig tijdens de RTG. Ze maken zich zorgen over de toekomst, wanneer de plannen niet doorgaan. Uitstel wordt afstel en stilstand wordt achteruitgang, aldus de vele initiatiefnemers. Terwijl het projectplan ‘Dit is Terwolde’ juist volledig voldoet aan álles waar de gemeente Voorst voor staat. De oproep van bestuurder Louis Boon aan de gemeenteraad is dan ook glashelder: ‘Sta op voor Terwolde en sta achter de perfecte invulling van uw motie.”

woensdag 19 juni 2024

Deel dit bericht