Veilig Verkeer Terwolde timmert hard aan de weg

Terwolde- De werkgroep Veilig Verkeer Terwolde is tevreden over de wijze, waarop de zaken momenteel verlopen. Er zijn ontwikkelingen en er is progressie, al is er nog wel een lange weg te gaan en zal er nog menig drempel moeten worden genomen. Tijd voor een update én daarbij het moment, om zaken nóg meer inzichtelijk te maken.

De werkgroep is ontstaan na een door de gemeente Voorst georganiseerde bijeenkomst in het najaar van 2018. Een interactieve bijeenkomst in Terwolde, waarbij de knelpunten pijnlijk zichtbaar werden. Gemotiveerd door de aansporingen vanuit de gemeente om met concrete ideeën en plannen te komen, ontstond de werkgroep. ‘Na het vorige artikel in het Voorster Nieuws, hebben wij onder meer contact gehad met Veilig Verkeer Nederland. Deze heeft stickers geleverd voor op de afvalbakken, de bekende 50 km/u stickers. Om de maandagochtend staan ze prominent aan de weg, voor de forensen goed zichtbaar’ aldus de werkgroep.

En hoe zichtbaar zijn de verkeersproblemen bij de instanties die er wat over kunnen zeggen?

‘Op uitnodiging van gemeente Voorst, hebben wij in het gemeentehuis een gesprek gehad met een afvaardiging van de provincie. Daarbij hebben we alle opties kunnen bespreken. De provincie zegt daarbij al snel, dat ze aanpassingen van snelheden naar 30 km/u niet hun voorkeur heeft en zeker niet op korte termijn te realiseren is. Echter, het is duidelijk dat de huidige situatie verre van optimaal is, en dat de alternatieve oplossingen beperkt zijn. In 2023-2024 zal er groot onderhoud worden gepleegd waarbij wordt bezien, wat de mogelijkheden zijn. Dat zijn in ieder geval plannen voor de lange termijn.’ De werkgroep zal dan ook blijven inzetten op snelheidsreductie.

Maar de problemen dienen zich nu in toenemende mate aan, wordt er op de korte termijn meer zichtbaar dan alleen een sticker op de kliko? ‘Er zijn (kleinere) aanpassingen mogelijk op de korte termijn. Zo wordt de belijning van de drempel op de Twelloseweg aangepast, om daarmee de versmalling ervan beter aan te geven. Een ander punt is de stoep langs de weg welke tot tweemaal toe wordt onderbroken, maar waarbij géén oversteek is gesitueerd.’

Veiligheidsmaatregelen zijn op komst, maar hoe zit het met de snelheid?

‘Metingen zijn uitgevoerd. Bij de molen (50 km/u toegestaan) werd gemiddeld 61 gereden. Dus waar de een 50 rijdt, wordt door de ander 70 gereden. Op de Dorpsstraat is gemiddeld 57 km/h u gemeten en dat zijn serieuze snelheden, omdat het een gemiddelde is.

Gesprekken zijn er geweest met wijkagenten Gea en Wilco. Zij vinden ook dat meer handhaven essentieel is en gaan er meer aandacht aan geven. Er is door Gea gesproken met de directie van OBS De Bongerd aangaande publieksvriendelijke, ludieke acties. Een voorbeeld zou zijn om een projectweek te organiseren. ‘Kinderen kunnen meer leren over verkeer, we kunnen acties uitvoeren en daarmee ook gedrag van bestuurders beïnvloeden. Geef die automobilisten een pluim of een duim van de kinderen! Daarmee geef je ook een gezicht aan de redenen waarom veiligheid zo belangrijk is.’

De werkgroep doet een dringende oproep aan alle bewoners van Terwolde, om incidenten en/of bijna-incidenten bij hen te melden. ‘Vanuit het dorp is iedereen ervan overtuigd dat er wat moet gebeuren. We willen het breed gedragen hebben in het dorp’ aldus de werkgroep. Er zijn redenen om aan te nemen dat er veel meer gaande is dan nu zichtbaar is dan wel geregistreerd wordt. Het gaat vrijwel altijd goed en dan spreek je van bijna-incidenten. Februari dit jaar ging het echter ook een aantal keren flink mis. Binnen één week werden er driemaal spiegels van de auto’s gereden én was er een aanrijding op de kruising Roosendaalseweg/Twelloseweg.

Vanuit het gemeentehuis is er volledige ondersteuning van het project, wordt er meegedacht en meegekeken. Wethouder Hans van der Sleen geeft desgevraagd een aantal aanvullingen op de positieve ontwikkelingen. Allereerst wordt er projectgericht gewerkt. Zo worden de Schoolstraat en Schotanusstraat eenrichtingsverkeer en dit zal al ver voor 2023/2024 gaan plaatsvinden. Dat is weliswaar niet de angel voor het doorgaande verkeer, maar draagt wel degelijk bij aan verkeersveiligheid voor de schoolkinderen. “We hebben het idee dat de werkwijze van nu wel invloed heeft” aldus de wethouder. “Er wordt geluisterd, het is anders dan voorheen. Nu is het andersom; het signaal ligt er al. En een positieve benadering geeft positieve uitslagen.”

De wethouder resumeert voorts, dat het gesprek met provincie en werkgroep goed was, van alle kanten. Uitgangspunt is om te kijken wat wél kan en de werkgroep wordt serieus genomen.

Een kritische noot is er ook vanuit het gemeentehuis. De intenties zijn goed, de speelruimte voor ‘onderhandelingen’ met provincie is beperkt. Het betreft onderhoud aan de weg. Teveel veranderingen zijn wellicht niet mogelijk. “Misschien moeten we als gemeente ook wel een duit in het zakje doen om zaken te realiseren. Een versmalling hoort bijvoorbeeld bij gemeentebeleid, dus dat komt op ons conto” en daarmee geeft de wethouder aan, dat veranderingen op kleine schaal mogelijk binnen direct handbereik liggen.

Wie meldingen van (bijna)incidenten wil melden, kan hiervoor contact leggen met de werkgroep via het e-mailadres veiligverkeerterwolde@gmail.com

woensdag 19 juni

Deel dit bericht