WORKSHOPS op het VELUWS COLLEGE TWELLO

Twello- De leerlingen van het Veluws College Twello volgden donderdag 15 september een aangepast lesprogramma. Gastdocenten vanuit verschillende organisaties waren op school om aandacht te besteden aan verkeersgedrag in en om het spoor, telefoongebruik in het verkeer en het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. Er werden kunstlessen gegeven en lessen in Theatersport. Daarnaast volgende de leerlingen hun lessen projectonderwijs en werkten de examenleerlingen aan hun profielwerkstuk. Het was een dag anders dan andere.

JOUW ENERGIE VAN MORGEN
‘Dat was leuk meneer.” Een leerling sprak de directeur van de school aan. De betreffende leerling was in de ochtend in de truck van de Rijksuniversiteit Groningen geweest en had allerlei proeven mogen doen. Solderen en verbindingen maken. “En het werkte ook nog!”, aldus de opgewekte leerling.

Wat is onze energie in 2030? Hoe verwarmen we onze huizen in 2040? Rijden er nog auto’s in 2050? Het antwoord op deze vragen is helemaal niet vanzelfsprekend. Hoe actueel kan het thema zijn. Gasprijzen stijgen en energiekosten worden onbetaalbaar. De toekomstige energievoorziening is een belangrijke uitdaging voor iedereen! De Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra en Gasunie dagen jongeren van nu uit om mee te denken over bruikbare oplossingen voor de energie van morgen. Dit gebeurt in de ‘Jouw Energie van Morgen truck’. Deze bijzondere truck stond naast het schoolgebouw aan de Veilingstraat en de leerlingen deden een nieuwe ervaring op.

TEAMALERT
Komend weekend een feestje? Tof! Al bedacht hoe je daarna weer veilig thuiskomt? Taxi, trein of bus, toch? En als je maandagochtend weer fris en fruitig naar school, stage of werk fietst, dan zit je telefoon opgeborgen in je tas, toch? Dit lijkt misschien een open deur, maar jongeren zijn oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden en -gewonden in Nederland. Afleiding en rijden onder invloed zijn daar vaak de oorzaak van. TeamAlert was op school om leerlingen te confronteren en alert te maken op onder andere het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.

Deze voorlichting wordt gegeven door getrainde studenten. “Ik solliciteerde bij TeamAlert als jongerenvoorlichter, omdat ik het spannend vond om voor groepen te staan.”, aldus Lili. Zij is een van de voorlichters bij TeamAlert. Het blijkt een goede leerschool te zijn. “Ik sta nu heel zelfverzekerd voor groepen! Daarnaast is mijn studie psychologie erg theoretisch en door gesprekken met jongeren te voeren kan ik deze theorie naar de praktijk brengen.” Lili is een aantal dagen per week als voorlichter door het hele land actief.

PAZZUP
Wat zou jij doen? Even over het spoor naar die mooie jongen op het andere perron lopen? Voetballen langs de rails? Of blijf je liever leven? Nog snel even tussen de spoorbomen zigzaggen om, niet te laat te komen, mensen die hun hond uitlaten langs het spoor of jongeren die voor de lol een steen op het spoor plaatsen. Extreem risicovol gedrag met soms fatale gevolgen. Naar schatting wordt 25 procent van de vertragingen in het treinverkeer veroorzaakt door onverantwoord gedrag en vandalisme.

Rob Kraa, incidentenonderzoeker bij ProRail, was enthousiast over de leerlingen die in zijn workshop zaten. “Wat een prettige leerlingen. Ze waren geïnteresseerd en deden goed mee. Dat maak ik wel eens anders mee in scholen.” “Met deze locatie langs het spoor is het juist goed om dit met leerlingen te bespreken. Ze zien de gevaren nog niet.” Het viel hem op dat leerlingen vooral ook bezorgd waren om de machinist op de trein. Wat betekent het voor de machinist als er iemand onder de trein komt? Met behulp van filmmateriaal werden leerlingen alert gemaakt. Rob Kraa: “Het spoor is op zich niet gevaarlijk, maar wel als de bomen dicht gaan. Ook het rinkelen van de bellen is niet gevaarlijk. Als ze beginnen te rinkelen heb je voldoende tijd om het spoor te verlaten. Sommige leerlingen gaven aan van de bellen nogal te schrikken. Alsof de trein er dan direct aan gaat komen. Daar zit echt wel wat tijd tussen, maar je moet het spoor dan wel verlaten.”

Het doel van PazzUp is ongelukken voorkomen door kinderen/jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme langs het spoor. De leerlingen waren vol aandacht voor zijn verhalen.

LEERLINGALERT
De georganiseerde misdaad is om ons heen. Om de criminele activiteiten uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van legale bedrijven en ook van jongeren. De verwevenheid van onder- en bovenwereld is groot. De stap zetten in de criminele wereld is niet altijd een bewuste keuze. Het ronselen voor deze activiteiten gebeurt slinks. Legale bedrijven ontgaat vaak dat zij criminele organisaties faciliteren. Ook wordt gebruik gemaakt van jongeren. Onze toekomstige beroepsbevolking. De impact die dat heeft op hun leven en die van de mensen die dichtbij hen staan is groot. Deze jongeren worden klem gezet en de weg uit de criminaliteit is niet eenvoudig. De ambitie van LEERLINGALERT is te voorkomen dat jongeren de stap zetten in de criminele wereld. De organisatie wil hen – en het netwerk rondom de jongeren – opmerkzaam maken.

Naast de informatieve en wat heftiger workshops werd ook een kunstproject aangeboden en werden er lessen Theatersport gegeven. Rob Haveman, teamleider mavo en mede-organisator van deze workshopdag, was tevreden over de dag. “Het was een grote puzzel om alles op elkaar af te stemmen, omdat de verschillende organisaties verschillende tijden gebruikten. De leerlingen moesten ook op de juiste plek zijn. Ik ben echter erg tevreden over deze dag. Het is een geslaagde dag. Anders dan anders, maar met waardevol onderwijs voor alle leerlingen. Ik kijk er met veel plezier op terug.”

De bellen begonnen te rinkelen. De spoorbomen gingen dicht en de leerlingen bleven staan, wachtend op weer een trein. Met geduld op het moment dat de bomen weer openden. En zo hoort het.

woensdag 21 september 2022

Deel dit bericht