BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN (5)

Ook buiten de gemeentegrenzen van Voorst is heel veel gaande. Nu bouwt Voorst gelukkig geen muren rond zijn gemeente. In de loop der jaren hebben Voorstenaren de wereld binnen de gemeente gebracht. Over hen en over hun activiteiten in de wijde wereld en hun uitstraling binnen Voorst wil Wiel Palmen schrijven, Ook buiten de gemeentegrenzen van Voorst is heel veel gaande. Nu bouwt Voorst gelukkig geen muren rond zijn gemeente. In de loop der jaren hebben Voorstenaren de wereld binnen de gemeente gebracht. Over hen en over hun activiteiten in de wijde wereld en hun uitstraling binnen Voorst wil Wiel Palmen schrijven,

Hoe Nederlands stekbedrijf

samenwerkt met plaatselijke bevolking

‘In de leiding van het project zitten Ethiopische mensen, die de uiteindelijke beslissingen nemen.’

Zo maar een zinnetje uit het bericht van Marijke en Erick Westerman uit Hazerswoude-dorp, werkzaam in Ethiopië, Oost-Afrika. We hebben het dan over het dorp Koka. Daar is een interessant project, waarin een Nederlands bedrijf zich ook inzet voor de plaatselijke bevolking.

Eerst even dit

Je hebt een oom en tante, Annie en Peter Vreeke, in Twello wonen, die lid zijn van de PKN-kerk in Twello. Je bent op vakantie in Nederland. Je brengt ze een bezoek. Je praat over wat je bezighoudt. De link naar de kerk is snel gelegd. Het treft dat deze diaconie een open blik heeft naar de wereld en als de financiën het toelaten een steentje bijdraagt ook al ligt dat project kilometers ver van Twello. En zo komen Marijke en Erick in deze rubriek terecht.

Stekken uit Ethiopië

Er was vorig jaar nog veel kritiek op de bloementeelt in Afrika (gebruik van gif, slechte arbeidsomstandigheden). Maar Florensis Ethiopia PLC, een Nederlands stekbedrijf waarvoor Erick als General manager werkt schrijft:

“Bij Florensis nemen we onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid zeer serieus. Wij vinden het erg belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst!”

Marijke werkt bij ResultsinHealth, een Nederlands adviesbedrijf dat adviseert in internationale volksgezondheid.

Beiden zijn actief voor de NGO SAEDO (Social And Environmental Development Organization) die zich onder andere richt op het ondersteunen van 135 kinderen tussen de 4 en 15 jaar oud. De kinderen komen uit Koka en omgeving en hebben één of beide ouders verloren aan AIDS of andere ziekten, of ze zijn achtergelaten door hun ouders. In het Child Centre worden de kinderen overdag opgevangen, krijgen ze 2 maaltijden, huiswerkbegeleiding en de gezinnen die de kinderen opvangen worden begeleid door een sociaal werker.

Koka children project

De lokale bevolking wordt zeer intensief bij het project betrokken en heeft alle inspraak en het laatste woord. De kinderen zijn wees of half-wees of leven in een zeer kwetsbare thuissituatie.

Behalve activiteiten op het gebied van duurzaamheid springen nog drie belangrijke uitgangspunten naar voren:

In de leiding van het project zitten Ethiopische mensen, die de uiteindelijke beslissingen kunnen nemen. De beslissing of een kind wel of niet tot het project wordt toegelaten, wordt door de Ethiopische projectleiding van het Child Centre in samenspraak met de dorpsoudsten genomen. Kinderen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen voor ze kunnen worden toegelaten.

Kinderen die ouder worden kunnen als ze goed kunnen leren nog ondersteuning krijgen voor het vervolgonderwijs.

De (wees)kinderen krijgen in een vroeg stadium les in het voorkomen van hiv door bewustwordingsprogramma’s.

Balans tussen discussie en helpende hand.

Wat doe je als je in het buitenland werkt en je ziet kinderen zonder enige toekomst omdat hun ouders gestorven zijn aan AIDS of andere ziektes? Dat zagen dus Marijke en Erick. En dan blijft de vraag die steeds gehoord wordt in discussies over ontwikkelingswerk: wat zou er in dit geval van de kinderen in Koka terecht gekomen zijn als SAEDO er niet werkzaam was? Duivels dilemma. Tot nu toe toch maar de helpende hand bieden. NL30RABO0325973156 tnv A.D. Westerman eo M. Westerman-Vreeke, voor meer informatie, schrijf naar Erick en Marijke via: koka.project.ethiopia@gmail.com

(Lees ook eens het mooie artikel Koffie met aidsvoorlichting. Google)

woensdag 24 juni

Deel dit bericht