Gratis wegwijzer voor boomgaardeigenaren

Regio- Woensdagavond 21 februari ontving wethouder Bert Visser het eerste exemplaar van het boekje ‘Wegwijzer biodiversiteit in de hoogstamboomgaard’ uit handen van de schrijver Rob le Rutte. In deze wegwijzer kunnen boomgaardeigenaren lezen met welke maatregelen ze meer verschillende planten en dieren in hun boomgaard krijgen. Door Jos Bosch

Stichting IJsselboomgaarden
Rob le Rutte is secretaris van stichting IJsselboomgaarden. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek samen met boomgaardeigenaren. Ze vormen graag de verbindende schakel tussen alle boomgaardeigenaren in de IJsselstreek. Het werkgebied in de IJsselvallei strekt zich uit aan de westkant van de IJssel van Hattem tot Brummen en aan de oostkant van Zwolle tot Doesburg. (bron: website IJsselboomgaarden).

Beleving en benutting
Rob: “Het behoud van de boomgaarden was in eerste instantie het wettelijk behoud, maar de komende jaren is er dankzij subsidie van de overheden geld voor meer aanplant. Dan gaat het veel meer over beleving en benutting. Het is in feite zo dat met name de fruitbomen worden aangeplant vanuit maatschappelijke waarde.” Maar het verhaal gaat nog veel verder en de waarde van boomgaarden is veel groter.

Rob vervolgt: “Eigenaren vinden het ook leuk om fruitbomen aan te planen. Het is niet zozeer dat er fruit moet komen want dat komt er toch wel, maar neem de bloesem in het voorjaar of denk aan de ontwikkeling en structuren van de boom.

Diversiteit in beplanting en begroeiing
Rob legt uit dat het in de boomgaard niet alleen maar gaat om de boom. “Vroeger stonden de fruitbomen in de weide en de koeien stonden eronder, dat had z’n doel. Die onder begroeiing is vandaag de dag net zo belangrijk! Juist omdat fruitproductie geen hoofddoel is maar beleving, ga je kijken hoe je diversiteit in beplanting en begroeiing gaat krijgen.”

De boomgaard als ecosysteem
De ontwikkeling van het boek is eigenlijk het gevolg van een jarenlang traject. Het plan dat destijds werd ingediend betrof het nemen van een aantal maatregelen, waarmee er een grotere kans ontstond dat er meer diersoorten in de boomgaard voor zouden komen. Door anderzijds ook minder te maaien geef je bijvoorbeeld kruiden de kans om tot groei en bloei te komen.

“De boomgaard is meer een ecosysteem geworden” aldus Rob. Rob bezocht meerdere boomgaarden waarbij hij adviezen kon geven. Er werden workshops georganiseerd, hoe bijvoorbeeld gefaseerd te maaien. Ook werd er informatie gedeeld over onder andere vogelsoorten, het maken van nestkastjes of er werd een avond in een boomgaard georganiseerd om te praten over hetgeen je als boomgaardeigenaar mee te maken krijgt.

Wegwijzer biodiversiteit in de hoogstamboomgaard

Het veldwerk door Rob en vele andere betrokkenen maakte uiteindelijk meer duidelijk, dat ze iets zouden moeten doen zodat ze de mensen iets mee kunnen geven. Rob: “Na de nodige inspanningen is in overleg met de gemeente Voorst uiteindelijk besloten dat we een boekje gaan maken. Iedere boomgaardeigenaar zou op z’n minst dat boekje moeten kunnen krijgen. Niet om morgen ineens heel anders met je boomgaard om te gaan, maar informatie geven over de mogelijkheden.”

Het boekje gaat over het nemen van maatregelen, over het stellen van vragen om een indicatie van je boomgaard te krijgen. Over diversiteit qua fruitbomen en verder te kijken dan alleen appels en peren. “Diverse soorten trekken ook weer plaatinsecten aan maar díe insecten trekken weer andere insecten aan. Het is een samenhangend ecosysteem” aldus Rob le Rutte. “Het boekje is een wegwijzer om de boomgaard mooier te maken, de biodiversiteit is de tweede oogst in de boomgaard.”

Overhandiging eerste exemplaar
Wethouder Bert Visser ontving woensdagavond 21 februari het eerste exemplaar uit handen van Rob. “Ik weet nog dat wij een aantal jaren geleden het programma ‘Groen’ in de gemeenteraad vaststelden, ik was toen raadslid. Daarna ben ik pas gaan zien hoeveel hoogstamfruit we hebben in Voorst. Ik realiseerde mij dat niet en ook met name wat er allemaal in de openbare ruimte staat” aldus de wethouder.

Bert Visser refereert ook aan het belang, los van het historisch belang. Historisch is het fruit een belangrijk onderdeel van het verleden maar wat hem betreft ook voor de toekomst. De gemeente is daarbij iedereen zeer erkentelijk die een bijdrage kan leveren aan het in standhouden tot zelfs vergroten/uitbreiden van boomgaarden.

Meer weten?
Bezoek de website www.ijsselboomgaarden.nl of neem contact op met Rob le Rutte via lerutte@ijsselboomgaarden.nl

woensdag 28 februari 2024

Deel dit bericht