Melkveebedrijf Groot Oerink produceert 100 procent groene stroom met monovergister

Voorst- De gemeente Voorst is trots op haar boeren en al helemaal op boeren die bereid zijn te investeren in een duurzame(re) bedrijfsvoering en een lagere uitstoot van methaan en stikstof. Henrie Kloosterboer, eigenaar van Melkveebedrijf Groot Oerink in Voorst, is de eerste in de gemeente met een monovergister. Hiermee kan hij uit de mest van zijn 160 koeien 100 procent groene stroom produceren.

Henrie is zeer enthousiast over de eerste maanden dat de monovergister op zijn erf aan de rand van Voorst draait. “Ik ben hartstikke blij dat ik zo kan bijdragen aan een stukje duurzaamheid.” Hij raadt collega-boeren aan te onderzoeken of zij ook tot een monovergister kunnen overgaan. In heel Nederland staan er momenteel zo’n veertig bij veebedrijven.

Dagverse mest
Een monovergister is het interessantst als een veehouder een dichte vloer in de stal(len) heeft. Dan kun je, zo legt Henrie uit, het meeste rendement halen uit dagverse mest. Zijn bedrijf voldoet aan deze voorwaarde.

Toch stond Henrie ruim een jaar geleden allerminst te juichen toen iemand van het Belgische bedrijf Biolectric hem vroeg of hij oren had naar een monovergister: “Daarvoor had ik veel geïnvesteerd in zonnepanelen en een nieuwe stal, dus zag ik dit helemaal niet zitten. Ik ging toch overstag toen hij vertelde dat de mest beter uit een monovergister komt dan dat het erin gaat. De vergiste mest werkt sneller op het land. In plaats van dat de stikstof gedeeltelijk vervliegt, is die nu geheel gebonden aan de mest.”

Stroomopbrengst
De Voorstenaar bleek vervolgens een monovergister en alle bijbehorende zaken als een reactor en mestscheider te kunnen krijgen zonder dat hij hier zelf geld in hoefde te steken. Biolectric plaatste de vergistingsinstallatie met de generatoren die stroom opwekken. Het Friese bedrijf Fabiton leverde alles wat met mesttechniek en -opslag te maken heeft. Kloosterboer leaset het geheel. Deze kosten betaalt hij vanuit de stroomopbrengst.

Friesland Campina koopt de groene stroom. Het zuivelconcern heeft met Jumpstart een project opgezet dat als doel heeft om uiteindelijk volledig op duurzame energie te kunnen draaien.

De monovergister werkt dag en nacht. Henrie schat dat de motoren tot op heden op 80 procent van hun maximumcapaciteit hebben gedraaid. Hij hoopt dit door fine-tuning te kunnen verhogen. De biogasinstallatie pompt dagelijks een vaste hoeveelheid dagverse mest uit de kelder naar de reactor. Na circa dertig dagen is alle methaangas uit de mest door de bacteriologische werking en noemen we het restproduct digestaat. Dit bevat nog dezelfde hoeveelheden stikstof en fosfaat als de oorspronkelijke mest. Het digestaat wordt automatisch afgevoerd naar de mestscheider.

260.000 kilowattuur

Door vergisting in de reactor wordt biogas gevormd dat na zuivering in de verbrandingsmotoren met een dynamo wordt omgezet naar groene energie. Henrie kan deze gebruiken voor zijn bedrijf en woning, de rest levert hij terug aan het elektriciteitsnet. “Op jaarbasis gaan we 260.000 kilowattuur produceren, zelf hebben we hiervan 53.000 kilowattuur nodig.”

Dankzij de laagtoerende mestscheider kan de melkveehouder nu heel goed de dikke mestfractie met fosfaat en de dunne fractie met stikstof scheiden. De eerste is geschikt voor maïsland en de tweede voor grasland. Beide mag hij in het seizoen dat duurt van 15 februari tot en met 31 augustus uitrijden op zijn land. Doordat alle methaangas eruit is, is de mestfractie geurloos.

Binnenkort krijgt Henrie nog een grasdroger als onderdeel van de monovergistingsdeal. Zelf ziet hij, zeker in de winter, niet echt het nut in van het drogen van gras. “Maar ik sta er wel voor open om mensen hier bijvoorbeeld hun haardhout in te laten drogen tegen een kleine vergoeding.”

Project warmwater

Met enkele dorpsgenoten werkt Henrie Kloosterboer aan een ambitieus project dat de werktitel ‘Project warmwater’ draagt. “Ons idee is de warmte die vrijkomt bij het koelen van de verbrandingsmotoren te gebruiken voor het verwarmen van de kerk, het dorpshuis, basisschool Sjaloom, twee woningen en onze boerderij met warm water. Hiervoor moet er een ‘mini-dorpsverwarming’ komen met een ringleiding. We zijn hiervoor afhankelijk van de medewerking van de gemeente en van subsidies. Bram Janssen en Henk Marsman zijn de mogelijkheden aan het uitzoeken.”

Collega-boeren en andere belangstellenden zijn van harte welkom op Melkveebedrijf Groot Oerink om de monovergister te komen bekijken. Voor een afspraak kunnen zij Henrie Kloosterboer bellen op 06-37159363.

woensdag 17 november 2021

Deel dit bericht