Motie voor onafhankelijk onderzoek vliegveld Lelystad ‘Wat ons betreft is de grens gepasseerd!’

Vele jaren wordt er al gesproken over een aanzienlijke uitbreiding van vliegveld Lelystad. Gevolg; meer intens vliegverkeer tot zelfs laagvliegroutes boven de gemeente Voorst. Dusdanig, dat de vermeende overlast door vliegveld Teuge hierbij zal verbleken. De partijen PvdA-Groen Links, D66, CDA en Gemeentebelangen dienden tijdens de raadsvergadering van 29 maart een motie in.

Door Jos Bosch

De kanttekeningen in het kort

De voornoemde partijen zijn van mening, dat het vliegveld Lelystad een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van alle dorpskernen van de gemeente Voorst. Daarnaast wordt er kritiek geuit op de reeds uitgebrachte rapportages; ‘… gebleken is dat de kwaliteit van rapportages, onderzoeken en beoordelingen daarvan onvoldoende, onvolledig en onterecht zijn geweest’ aldus een citaat uit de motie. Dan is er nog het stikstofprobleem, waar gemeente Voorst sowieso al mee heeft te kampen. Een grotere vliegintensiteit heeft zelfs invloed op toekomstige woningbouw!

Milieueffectrapportage (MER)

“Tot nu toe hebben wij altijd maar aan het land gelaten om dingen te beslissen. Maar wat ons betreft is die grens nu gepasseerd” aldus raadslid Bert Visser van PvdA-Groen Links. Hij ziet hiervoor twee aanleidingen. Ten eerste is de MER incompleet en dat is ook erkend. Vliegveld Teuge heeft al een behoorlijke impact op onze woongemeente, maar is niet meegenomen in de MER. Kortom, de zaken worden meer rooskleurig voorgeschoteld dan ze daadwerkelijk zijn.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het doel van het PAS programma was om te zorgen voor minder stikstof en sterkere natuur. Op 29 mei 2019 werd het programma echter door de Raad van State ongeldig verklaard. De eerste kamer stemde dinsdag 9 maart over de Stikstofwet, waarbij inbegrepen het legaliseren van 3.000 zogeheten PAS-melders. Dit zijn bedrijven die zonder vergunning werken sinds de ongeldig verklaring van het PAS. Lelystad Airport deed ook mee als PAS-melder, maar het bleek gebaseerd op onjuiste berekeningen. ‘De daadwerkelijke stikstofdepositie van Lelystad Airport is dusdanig groot, dat het vliegveld nooit in aanmerking had mogen komen voor een PAS-melding.’ (bron: SATL).

Toename stikstof is einde woningbouw?

Het tweede argument van raadslid Bert Visser gaat dan ook over het feit, dat Lelystad van de PAS melding is afgehaald. Volgens Bert Visser is er een direct belang als gemeente; toename van vliegverkeer is toename van stikstof en dat in een gebied, waar stikstof sowieso al een belangrijk issue is. Meer stikstof betekent eenvoudigweg minder woningbouw. Cynisch merkt hij op dat, indien Lelystad er gaat komen, de discussie randweg Twello niet meer gevoerd hoeft te worden. Het zal dan kiezen worden tussen een randweg of woningbouw.

Samenwerking in regionaal verband met alle actiegroepen

Actiegroep LelygateKlarenbeek onderschrijft de ingediende motie van de 4 partijen en voegt toe, dat inzake het MER het onderzoeksgebied is gestopt bij Vaassen. ‘Er is dus simpelweg nooit onderzoek gedaan naar de effecten op Teuge-Twello-Klarenbeek en Voorst in het algemeen’. Werkgroep Red Gelderland reageert eveneens op de motie en steunt LelygateKlarenbeek. Ook zij stellen in hun reactie aangetoonde misstanden aan de kaak. Stichting Red de Veluwe stelt, ontzettend blij te zijn met de motie. SATL biedt zelfs de expertise aan als reactie op de motie. In totaal werden er 9 reacties ingezonden en het is dan ook niet meer dan logisch, dat raadslid Visser opteert om samen te werken met alle andere actiegroepen om daarmee sterker te staan.

“Het krioelt van de onjuistheden in de rapporten”

Paul Jonkman van D66 onderstreept het belang van samenwerking en actieve inmenging. “Mensen met goede kennis van zaken vrágen juist aan de gemeente om onderzoek te doen. Doorslaggevende factor om er vol achter staan. Het krioelt van de onjuistheden in de rapporten en het is ontzettend belangrijk om tegenkracht te organiseren” aldus het raadslid.

Motie aangenomen

Na noodzakelijke vragen vanuit de diverse partijen, wordt de motie unaniem aangenomen. Het college wordt opgedragen om te verkennen hoe er onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden naar de gevolgen van vliegveld Lelystad voor gemeente Voorst en dit onderzoek bij voorkeur in regionaal verband op te pakken. De gemeenteraad verzoekt daarbij om vóór 1 juni 2021 nader geïnformeerd te worden over de verkenning.

woensdag 7 april 2021

Deel dit bericht