Randweg Twello en sluiting overgangen van de baan

Twello- Het plan voor de randweg Twello en de daarbij voorgestelde maatregelen aan het spoor worden niet voortgezet. Dat is het voorstel van het college van B&W richting de gemeenteraad van Voorst. Financieel is het project niet sluitend te krijgen en daarmee is voortzetting van het plan niet verantwoord. Door Jos Bosch

Decennia lang ligt de verdere ontwikkeling van de randweg al onder vuur, een regelmatig onderwerp van discussie tussen voor- en tegenstanders, ook binnen de gemeenteraad. Het maakte deel uit van diverse politieke programma’s tijdens de laatste verkiezingen en inwoners van de gemeente Voorst lieten hun stemmen horen. Voorlopig is er geen licht aan het einde van de (spoor)tunnel, nu zelfs de goedkoopste variant van ca. 19 miljoen euro financieel niet sluitend is te krijgen.

Tegenstand
Het is al in de jaren ’80 van de vorige eeuw, wanneer de toenmalige gemeenteraad besluit tot de aanleg van een randweg aan de zuidwestkant van Twello. De aanleg van de Zuiderlaan en Westerlaan bestrijkt twee derde van de gehele randweg, maar juist het sluitstuk van de randweg stuit op veel tegenstand. De weg voert onder meer door landgoed Hartelaar maar er is ook veel discussie over het nut van deze randweg. Dan is er nog weerstand vanwege de samenhangende plannen, om diverse spoorwegovergangen te sluiten als onderdeel van het plan, waarin ook wordt samengewerkt met ProRail.

Doelstelling van de randweg
Het centrum van Twello moet verkeersluw worden gemaakt, de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello moeten worden verbeterd, doorgaand- en vrachtverkeer moeten om de dorpskern van Twello worden geleid en lokale bedrijventerreinen moeten rechtstreeks kunnen aansluiten op de hoofdwegen. Zo is de onderbouwing van het plan in de jaren ’80 en door de jaren heen is daaraan weinig veranderd. Wel is er meer te doen geweest over de overwegen en ook wordt er inmiddels anders aangekeken tegen de ontwikkelingen van (toekomstige) bedrijventerreinen.

De rijksoverheid en gemeente Voorst willen fors investeren in het plan met resp. 10 en 8 miljoen euro. De provincie Gelderland gaat niet bijdragen, het is een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit. Daarbij het risico van kosten die hoger uit kunnen vallen door onder meer de stijgende materiaalprijzen maakt de conclusie, dat het plan financieel niet sluitend is.

Nieuw uitvoeringsprogramma
Het college stelt aan de raad voor om andere maatregelen te onderzoeken en te inventariseren, om daarmee de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Twello en omgeving te verbeteren. ‘Omdat Twello zal groeien en de verkeerdrukte zal blijven toenemen’ aldus gemeente Voorst. Het uitvoeringsprogramma 2020-2030 is gebaseerd op de randweg en dus niet meer actueel. ‘Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om, in overleg met de samenleving, onderzoek te doen naar nieuwe, mogelijke maatregelen met als doel deze op te nemen in een nieuw uitvoeringsprogramma.’

woensdag 4 mei 2022

Deel dit bericht