Start bouw brandweerkazerne Twello eind 2023

Gemeente Voorst- Alle lichten staan op groen zodat naar verwachting en planning eind dit jaar gestart kan worden met de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Twello. Naast een prachtig ontwerp dat past in het landschap, is er veel aandacht voor de omgeving. Bereikbaarheid en veiligheid maar ook een goede buur zijn voor iedereen die in de omgeving actief is met sporten of er woont. Door Jos Bosch

Gemeente Voorst was al langer in gesprek met de omliggende sportverenigingen SV Twello en Voorster Hockeyclub Twello waar het gaat om meer groen in de omgeving als ook een veiligere ontsluiting van het sportcomplex aan de Zuiderlaan. Toen de locatie van de nieuwe brandweerkazerne duidelijk werd, konden de sessies worden vervolgd en het plan verder ontwikkeld. Een goed doorlopen proces met alle betrokkenen bij zowel de ontwikkeling als de bouw. Een samenwerking die heeft geresulteerd in prachtige resultaten.

De kazerne
Wie interesse had om de processen te volgen kon eerder al informatie verkrijgen tijdens de presentatie van de concept bouw bij het ontwerp-bestemmingsplan. De nieuwe brandweerkazerne is een zgn. doorrijkazerne met een in- en uitgang voor alle voertuigen. Aan de garage voor de gestalde voertuigen is een hoofdgebouw gekoppeld waar de brandweerlieden onderdak hebben. Ruimte voor alle uitrusting, kleedkamers en douches en uiteraard ruimte voor oefenen en vergaderen.

Qua ontwerp is er gekeken naar de omgeving. Een puntdak met schuuridee dat past in het landschappelijk karakter. Maar ook is er alle aandacht voor het materiaalgebruik en de kleurstellingen die overeenkomen alles er omheen. Qua energieverbruik is nul op de meter standaard, komen er zonnepanelen op het platte dak als ook op een van de schuine kanten en het natuurlijk materiaal vlas wordt gebruikt voor de muurisolatie. De gevel bestaat uit prefab elementen waardoor bespaart wordt op bakstenen. Kortom, een duurzaam bouwproces.

Functionaliteit en eisen
Het ontwerp van de kazerne is in handen van JOUS architecten uit Friesland. Waarom geen lokale partij hiervoor aangetrokken? Wethouder Rosmarijn Boender: “De Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) heeft de blauwdruk overgenomen van een aantal bijna dezelfde kazernes in Friesland. Die zijn gebaseerd op het functioneel programma en eisen. We hebben het ontwerp vertaald naar eigen idee en vormgeving maar wilden het wiel niet opnieuw gaan uitvinden.”

Het inpassen op bestaande ontwerpen heeft veel voordelen. Het architectenbureau kent het concept en dat zorgt voor een kostenbesparing en zorgt ook voor een sneller proces. “Dat laatste is ook een belangrijk argument, want we willen bouwen aan de Hietweideweg. Dát kan niet eerder dan dat de brandweerkazerne daar weg is” aldus wethouder Boender. De bouw van de kazerne is wel lokaal aanbesteed aan Dijkhof Bouw uit Klarenbeek.

Samenwerking met de buurt
De locatie en bouw van de brandweerkazerne heeft impact op de omgeving en daarom was het zaak om op tijd in gesprek te gaan met de buurt. Rosmarijn Boender: “We hebben hele goede buren aan SV Twello en de Voorster Hockeyclub Twello. Maar we hebben ook met de omwonenden gesproken en hen betrokken bij de ontwikkelingen. Er waren veel vragen van de omwonenden, ze waren kritisch maar ook nieuwsgierig. Vraag was onder andere hoeveel uitrukken er op jaarbasis waren en dan gaat het uiteraard over de toeters en bellen.”

De bouw wordt ook dusdanig gesitueerd dat de mooiste kant naar de weg toe wordt geplaatst. Het oefenterrein komt aan de achterzijde van het gebouw maar ook de hockeyclub kijkt straks naar een mooi gebouw dat past op de locatie. “Vanuit de sportverenigingen was het niet meer denken aan ‘ons’ gebied, maar een terrein waar alle drie partijen goed moeten in staan. Men moet zich er thuis voelen met een gastvrij onthaal op het terrein en een multifunctioneel gebruik” aldus de wethouder.

Landschappelijke inpassing en fietspaden
De omgeving rondom het gehele terrein van de drie gebruikers is onder de loep genomen. Landschappelijke inpassing en biodiversiteit zijn tegenwoordig basisbegrippen die worden toegepast, zéker binnen de gemeente Voorst. Daarvoor werd extra geld gevraagd en toegezegd door de gemeenteraad. Het terrein tussen de kazerne en toegangsweg wordt al vaker gebruikt voor evenementen. Dat krijgt nu een meer serieus karakter want er komt onder meer uitbreiding van parkeerplaatsen als ook voorzieningen voor stroom en water. De brandweer krijgt 24 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Maar er is meer. De toegangsweg tot het terrein wordt aangepakt en veiliger gemaakt. Door beplanting en de veranderingen wordt de overgang van weg naar terrein zichtbaarder. Een poortfunctie bij de ingang met een welkomsthek en een verhoging in de weg. De brandweerlieden kwamen zelf met het idee om een fietspad vanaf de rotonde mogelijk te maken zodat het terrein ook met de fiets sneller en op een meer veilige manier is te bereiken. Het fietspad wordt via de nieuwe kazerne ook doorgetrokken naar de hockeyclub.

Start van de bouw en oplevering
De wethouder en beleidsmedewerkers desgevraagd ligt alles vooralsnog op schema en kan eind dit jaar worden gestart met de bouw. Het streven is dan om de kazerne in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik te gaan nemen. Dan toch ook even de vraag naar de twee andere vrijwillige brandweerkorpsen in de gemeente Voorst, die van Terwolde en het dorp Voorst? Want die kazernes zijn al langere tijd aan vervanging toe waarbij ontwikkeling op de huidige locaties niet mogelijk is. Wethouder Boender: “Daar zijn we uiteraard ook mee bezig en het is goed dat die processen ook lopen.”

Foto kazerne: JOUS architecten

Tekeningen: gemeente Voorst

woensdag 6 september 2023

Deel dit bericht