Waterschap werkt aan meer ‘watervaste’ Fliert en grotere biodiversiteit

Bussloo- Watergang de Fliert in de gemeente Voorst wordt momenteel flink onder handen genomen door Waterschap Vallei en Veluwe. Doel is een verbeterde waterkwaliteit, een betere leefomgeving voor planten en dieren en de Fliert zodanig in te richten dat die langer water vasthoudt.

Dat dit laatste geen overbodige luxe is, blijkt tijdens een bezoekje aan de Fliert ter hoogte van recreatiegebied Bussloo. Hier staat de beek volledig droog. Duidelijk is te zien dat de beekbodem recent ter plaatse is opgehoogd met zand.

Zand afkomstig uit de nabije recreatieplas. Leisurelands laat 13.000 kuub afgraven bij het eiland aan het Kinderstrand. Hiervan is 4.000 kuub bestemd voor het ophogen van de bodem van de Fliert. Dit varieert tussen de 10 en 40 centimeter, zegt Arnold Fikse, de projecteider namens het waterschap. Leisurelandsmanager Adriaan van der Linden is blij met de samenwerking met het waterschap: ’’Ik vind het een mooi project. Het zand krijgt een goede bestemming en de waterkwaliteit van zowel Bussloo als van de omgeving wordt beter.’’

Negen kilometer
De werkzaamheden aan de Fliert concentreren zich op het ongeveer negen kilometer lange traject dat begint ten zuiden van de Bussloselaan bij Bussloo en loopt tot daar waar de Fliert samenkomt met de Terwoldse Wetering Zuid, het afvoerkanaal bij de Quabbenburgerweg/Wellinkhofweg in Terwolde.

Ten noorden van de Voordersteeg in Twello komt een ecologische verbindingszone met een breedte van 12 meter en een lengte van 1,8 kilometer. Door de oever wat te verlagen en te zorgen voor een ‘natuurlijke aankleding’ met onder meer bomen en struiken (geschikte schuilplekken) wordt een overloopgebied gecreëerd waarvan flora en fauna profiteren.

Gevarieerde zone
Het eindbeeld moet een gevarieerde zone langs de Fliert opleveren met bomen, struiken, kruiden en grassen afgewisseld met meer open stukken. Door genoemde ingrepen – verder worden vooral veel duikers vervangen en aangebracht - ontstaat een ecologisch waardevol beeklandschap. Fikse: ’’Over vijf tot tien jaar moeten de verbeteringen zichtbaar zijn.’’

Naast een grotere biodiversiteit is het belangrijk dat de ondergrond van de Fliert het grondwater beter vasthoudt, de beek minder snel droogvalt en dat de stroming van water wordt bevorderd door de watergang op sommige plekken te versmallen.

Brede tractoren
Om toekomstig onderhoud te vergemakkelijken, komt er een doorgaande onderhoudsroute voor bredere tractoren. De aanpak van de Fliert duurt tot eind december en kost circa 400.000 euro. Opdrachtgever is de provincie Gelderland.

woensdag 14 oktober

Deel dit bericht